logo
image

icon-travel-2 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

กันยายน 11, 2023
แชร์ :

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill) เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขาบอกด์ข่าน (Bogd Khan Mountain) ทางตอนใต้ของเมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารพันธมิตร มองโกเลีย และโซเวียต ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีความสูง 40 เมตร ประกอบด้วยรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของทหารโซเวียตกำลังถือธงโซเวียตและมองโกเลีย ยืนอยู่ด้านบนของเสาหินแกรนิต เบื้องล่างมีรูปปั้นทหารมองโกเลียและโซเวียตอีกจำนวนหนึ่ง ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตที่มีลวดลายประดับประดา

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

ภายในอนุสรณ์สถานมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองในมองโกเลีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 23.30 น.

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองอูลานบาตอร์ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอูลานบาตอร์และแม่น้ำทูอูล (Tuul River) ได้จากด้านบนของอนุสรณ์สถาน

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)
อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Memory Hill)

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน ได้แก่

  • อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมองโกเลียและสหภาพโซเวียต
  • อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีรูปปั้นของทหารโซเวียตและมองโกเลียรวมกัน 13 รูป
  • พิพิธภัณฑ์ภายในอนุสรณ์สถานแห่งนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองในมองโกเลียจำนวน 1,500 รายการ

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซานเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมองโกเลีย อนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละและความกล้าหาญของทหารพันธมิตรที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศมองโกเลีย


บทความที่เกี่ยวข้อง