logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

2308 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,990 ฿

ทัวร์เกาหลี

907 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

990 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์พม่า

182 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,666 ฿

ทัวร์เวียดนาม

2797 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

1500 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,999 ฿

ทัวร์จีน

4425 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,777 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

525 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์โรมาเนีย

โรมาเนีย เป็นประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลดำ โรมาเนียมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน โรมาเนียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟ และเมืองซิบิว

สถานที่ท่องเที่ยวในโรมาเนีย

  • เมืองบูคาเรสต์ : เมืองบูคาเรสต์เป็นเมืองหลวงของโรมาเนีย เมืองบูคาเรสต์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองบูคาเรสต์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น พระราชวังหลวง โบสถ์เซนต์อันเดรีย และจัตุรัสการปฏิวัติ
  • เมืองบราซอฟ : เมืองบราซอฟเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทรานซิลวาเนีย เมืองบราซอฟเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองบราซอฟมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ปราสาทบราซอฟ โบสถ์ดำ และจัตุรัสกลางเมือง
  • เมืองซิบิว : เมืองซิบิวเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคทรานซิลวาเนีย เมืองซิบิวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองซิบิวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น กำแพงเมืองเก่า โบสถ์เซนต์แมรี และจัตุรัสกลางเมือง

ทัวร์โรมาเนีย พบ 28 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด SNHD234539
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน
เริ่ม 62,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด SNHD234228
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 69,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน (QR) JAN - JUN 2025

ทัวร์โค๊ด SNHD242607
-กรุงบูคาเรสต์ - ชมเมือง - ซินายา - เข้าชมปราสาทเปเลส - บราน -เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ - โบสถ์ดำ - บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
-เวลีโค ทาร์โนโว - พลอฟดิฟ - ชมเมือง - ริล่า - กรุงโซเฟีย -พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี
4 ดาว
31 ม.ค. 68 - 7 ก.พ. 68
8 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
21 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
11 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68
19 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
 Qatar Airways
9วัน 6คืน
เริ่ม 76,900 บ.

8 วัน โรมาเนีย บัลแกเรีย

ทัวร์โค๊ด SNHD234584
โรมาเนีย บัลแกเรีย
ท้องถิ่น,ไทย,จีน
โรมาเนีย-บูคาเรสต์-ปราสาทเปเลส-บราซอฟ-บราน-ปราสาทแด๊กคูล่า บัลแกเรีย-รูเซ่-เวลีโค ทาร์โนโว-วิฟก้า-พลอฟดิส-โซเฟัย-รีล่า
4 ดาว
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน
เริ่ม 79,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR) ช่วงปีใหม่ 2025

ทัวร์โค๊ด SNHD242107
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 88,900 บ.

PV-MXP10D7N-T5 MONO ITALY 10DAYS 7NIGHTS BY T5

ทัวร์โค๊ด SNHD242486
4 ดาว
11 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
 Turkmenistan Airlines
10วัน 7คืน
เริ่ม 89,988 บ.

AMAZING OF BALKANS 2 ทัวร์ยุโรป (บอลข่าน 4 ประเทศ) 11 วัน 8 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241395
3 ดาว
18 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
8 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
6 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
3 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
11วัน 8คืน
เริ่ม 129,996 บ.