logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

2147 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 23,990 ฿

ทัวร์เกาหลี

320 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 16,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

438 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์พม่า

130 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,111 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1954 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

913 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,999 ฿

ทัวร์จีน

2538 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,888 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

643 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์โรมาเนีย

โรมาเนีย เป็นประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลดำ โรมาเนียมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน โรมาเนียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟ และเมืองซิบิว

สถานที่ท่องเที่ยวในโรมาเนีย

  • เมืองบูคาเรสต์ : เมืองบูคาเรสต์เป็นเมืองหลวงของโรมาเนีย เมืองบูคาเรสต์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองบูคาเรสต์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น พระราชวังหลวง โบสถ์เซนต์อันเดรีย และจัตุรัสการปฏิวัติ
  • เมืองบราซอฟ : เมืองบราซอฟเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคทรานซิลวาเนีย เมืองบราซอฟเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองบราซอฟมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ปราสาทบราซอฟ โบสถ์ดำ และจัตุรัสกลางเมือง
  • เมืองซิบิว : เมืองซิบิวเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคทรานซิลวาเนีย เมืองซิบิวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองซิบิวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น กำแพงเมืองเก่า โบสถ์เซนต์แมรี และจัตุรัสกลางเมือง

ทัวร์โรมาเนีย พบ 19 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด SNHD234539
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
20 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน
เริ่ม 62,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด SNHD234228
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 69,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด SNHD240614
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
5 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 69,900 บ.

8 วัน โรมาเนีย บัลแกเรีย

ทัวร์โค๊ด SNHD234584
โรมาเนีย บัลแกเรีย
ท้องถิ่น,ไทย,จีน
โรมาเนีย-บูคาเรสต์-ปราสาทเปเลส-บราซอฟ-บราน-ปราสาทแด๊กคูล่า บัลแกเรีย-รูเซ่-เวลีโค ทาร์โนโว-วิฟก้า-พลอฟดิส-โซเฟัย-รีล่า
4 ดาว
27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน
เริ่ม 89,900 บ.

เทศกาลกุหลาบ บัลแกเรีย-โรมาเนีย มิถุนายน 2567

ทัวร์โค๊ด SNHD240110
ร่วมเทศกาลกุหลาบที่มีปีละครั้ง
โซเฟีย, พลอฟดิฟ, คาซานลัค, เทศกาลกุหลาบ, สตาราซาโกรา, เวลีคอเทอร์โนโว, บูคาเรสต์, บราน, บราซอฟ, เซียไวรา, เบียร์เทน, ซีบิว, อัลบายูลียา, คลูซ-นาโปกา
4 ดาว
31 พ.ค. 67 - 9 มิ.ย. 67
 Turkish Airlines
10วัน 7คืน
เริ่ม 119,900 บ.