logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1857 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

865 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

920 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

123 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1826 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

1155 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,999 ฿

ทัวร์จีน

3271 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,888 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

515 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,888 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม เที่ยวได้ทั้งปี เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน สักการะพระใหญ่ โมอาน่า คาเฟ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาดไนต์เมืองซาปา หมู่บ้าน Cat Cat

ทัวร์เวียดนามกลาง นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ บานาฮิลล์ เมืองมรดกโลกฮอยอัน ถ่ายรูปยอดฮิต สะพานมือทองคำ เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สะพานมังกร ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน นั่งสามล้อชมเมืองเว้

ทัวร์เวียดนามใต้ สัมผัสอากาศเย็นเมืองดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง ชมวัดตั๊กลัม นั่ง Roller Coaster ที่น้ำตกดาลันตา ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ชมบ้านเพี้ยน Crazy House ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน นั่งรถจิ๊บทะเลทรายขาว

ทัวร์เวียดนาม พบ 1826 ช่วงวันเดินทาง จาก 124 โปรแกรม

Loading...

#จ๊าบจ๊าบ DAD-VZ 3D2N JUL-AUG 2024

ทัวร์โค๊ด SNHD241402
3 ดาว
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน
เริ่ม 6,996 บ.

DADFD0324 ซุปตาร์...ชุปปี้ดู ดานัง 4 วัน 3 คืน (ไม่นอนบานาฮิลล์) APR-OCT 2024 บินบ่าย-กลับเย็น

ทัวร์โค๊ด SNHD240753
4 ดาว
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
เริ่ม 7,888 บ.

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

ทัวร์โค๊ด SNHD240158
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 8,888 บ.

CXRFD0524 ซุปตาร์...ญาจาง มันจึ้งมาก !! 3 วัน 2 คืน (MAY - OCT 24) บินเช้า-กลับเช้า

ทัวร์โค๊ด SNHD240761
4 ดาว
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
เริ่ม 8,888 บ.

DADVZ0624 ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ (MAY - OCT 2024) บินเช้า-กลับบ่าย

ทัวร์โค๊ด SNHD240999
4 ดาว
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 8,888 บ.

DADFD0524 ซุปตาร์...Danang Shopping ping 4 วัน 3 คืน (MAY-OCT 2024) บินบ่าย-กลับเย็น

ทัวร์โค๊ด SNHD241301
4 ดาว
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
เริ่ม 8,888 บ.

ทัวร์เวียดนาม VFD34 Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD234243
4 ดาว
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
เริ่ม 9,888 บ.

HANFD0124 ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก !! 4 วัน 3 คืน (APR - OCT 24) บินเช้า-กลับดึก

ทัวร์โค๊ด SNHD240476
3 ดาว
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
เริ่ม 9,888 บ.

DADVZ0524 ซุปตาร์...Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (ARP - OCT 2024) บินบ่าย-กลับเย็น

ทัวร์โค๊ด SNHD240583
4 ดาว
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 9,888 บ.

VVZ366 SUPER POP ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241822
4 ดาว
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 9,888 บ.