logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1269 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 22,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

488 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 13,999 ฿

ทัวร์พม่า

92 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 3,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1830 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,990 ฿

ทัวร์ยุโรป

1276 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,900 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

14 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

อิหร่าน พบ 14 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

Loading...

IST86W5-8 Beautiful Turkiye 8 วัน 5 คืน BY W5 NOV-DEC 2022

ทัวร์โค๊ด SNHD221518
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง, * ขึ้นบอลลู น* ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย,*ชมระบําหน้าท้อง*การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคีย, นั่งกระเช้าขึ้นเขาเออร์ซีเยส ชมวิวบนยอดเขา, แวะถ่ายรูปกับม้าไม้ริมทะเลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรเคีย
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย,สุเหร่าสีนํ้าเงิน,ฮิปโปโดรม,พระราชวัง ทอปกาปี,หอคอยกาลาตา,จัตุรัสทักซิม, ภูเขาเออร์ซีเยส,ปราสาทปุยฝ้าย
4 ดาว
2 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65
23 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
7 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65
 Mahan Air
8วัน 5คืน
เริ่ม 31,999 บ.

8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

ทัวร์โค๊ด SNHD221454
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
ท้องถิ่น, จีน
เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน
30 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
17 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
7 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 Mahan Air
8วัน 6คืน
เริ่ม 62,900 บ.