logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1876 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 23,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

405 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

391 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

147 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1730 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

883 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 29,990 ฿

ทัวร์จีน

3214 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

569 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์คาซัคสถาน

ทัวร์คาซัคสถาน พบ 14 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

Loading...

OPEN EYES KAZAKHSTAN (KZ-SK6D4N-KC) ซาเล็ม คาซัคสถาน

ทัวร์โค๊ด SNHD240150
4 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
27 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
 Air Astana
6วัน 4คืน
เริ่ม 72,988 บ.

7 วัน 5 คืน คาซัคสถาน

ทัวร์โค๊ด SNHD240474
อัสตานา – หอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน ทะเลสาบ Big Almaty Lake – จัตุรัสรีพับลิค – อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ทัมกาลี-ทาส - ภาพสลักพระศากยมุนีพุทธเจ้า – Nomad’s Land จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ - ตลาดกรีนบาซาร์ – ห้างสรรพสินค้า Mega Park
จีน ไทย ท้องถิ่น
อัสตานา – หอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน ทะเลสาบ Big Almaty Lake – จัตุรัสรีพับลิค – อนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ทัมกาลี-ทาส - ภาพสลักพระศากยมุนีพุทธเจ้า – Nomad’s Land จุดชมวิวเขาค็อกโทเบ - ตลาดกรีนบาซาร์ – ห้างสรรพสินค้า Mega Park
27 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
 Air Astana
7วัน 5คืน
เริ่ม 89,900 บ.

15 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน

ทัวร์โค๊ด SNHD240404
อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ - อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบ Issyk Lake บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา – โทกโม๊ค
จีน, ท้องถิ่น
อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) – นิสา – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – ดาโชกุซ คีวา (อุซเบกิสถาน) – อูร์เก้นช์ – ทาชเคนต์ – คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) – อิสตาราฟชาน – ไอนี – เพนจิเค้นท์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ – ฮิสซาร์ - อัลมาตี (คาซัคสถาน) – ทะเลสาบ Issyk Lake บิชเคก (คีร์กิซสถาน) – อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา – โทกโม๊ค
14 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 Turkmenistan Airlines
15วัน 13คืน
เริ่ม 189,900 บ.