logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

2848 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 22,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

388 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 14,500 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

606 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

144 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม

2560 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

1242 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 49,888 ฿

ทัวร์จีน

2828 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,997 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

697 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 หมู่บ้านจิ่มเฟิน

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

ทัวร์ไต้หวัน พบ 690 ช่วงวันเดินทาง จาก 96 โปรแกรม

Loading...

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

ทัวร์โค๊ด SNHD234162
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
เมนูพระกระโดดกำแพง,
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 10,999 บ.

VZ-TPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค๊ด SNHD240518
เที่ยวไทเปเต็มวัน ไม่มีอิสระ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,หมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิน,ท่าเรือเจิ้นปิ้ง
2 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
16 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
4วัน 2คืน
เริ่ม 10,999 บ.

VZTPE11 TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

ทัวร์โค๊ด SNHD234385
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,ลอยโคมซื่อเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง
5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 13,999 บ.

VZTPE11-1 SPRING TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

ทัวร์โค๊ด SNHD240079
ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรีือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
เริ่ม 13,999 บ.

VZTPE7-1 Taiwan ซากุระ สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน

ทัวร์โค๊ด SNHD233965
ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 14,999 บ.

BT-TPE42_SL มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค๊ด SNHD240093
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 14,999 บ.

ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

ทัวร์โค๊ด SNHD232694
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,990 บ.

ZGTPE-2405JX ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน

ทัวร์โค๊ด SNHD240023
เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
3 ดาว
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Starlux Airlines
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,990 บ.

TPE03 VZ BKK TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

ทัวร์โค๊ด SNHD230544
4 ดาว
6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,999 บ.

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค๊ด SNHD232876
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,999 บ.