logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

2669 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

460 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 17,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

106 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,999 ฿

ทัวร์พม่า

149 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 3,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

3615 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,888 ฿

ทัวร์ยุโรป

1148 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 47,999 ฿

ทัวร์จีน

3 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 20,990 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

283 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 13,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์ภาคเหนือ

6 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,900 ฿

ทัวร์ภาคตะวันตก

1 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,990 ฿

เนปาล พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ZGKTM-2202WE เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2

ทัวร์โค๊ด SNHD221840
เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย" ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
3 ดาว
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66
28 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
เริ่ม 23,990 บ.

นมัสเต...เนปาล NAMASTE NEPAL 4 วัน 3 คืน โดย Thai Smile Airways (WE)

ทัวร์โค๊ด SNHD221330
ประเทศเนปาล ดินแดนแห่งวัฒนธรรม โบราณสถานและธรรมชาติ ณ เมืองกาฐมัณฑุ ปาทันและดูลิเคล
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
เริ่ม 29,900 บ.