logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1848 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

391 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

399 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

146 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1710 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

872 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 29,990 ฿

ทัวร์จีน

3166 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

571 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน พบ 62 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ปากีสถาน AMAZING CLASSIC PAKISTAN 9วัน 7คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241217
3 ดาว
25 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
3 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 Thai Airways
9วัน 7คืน
เริ่ม 64,950 บ.

ทัวร์ปากีสถาน AMAZING CLASSIC PAKISTAN AUTUMN 9วัน 7คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241215
3 ดาว
9 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
 Thai Airways
9วัน 7คืน
เริ่ม 65,850 บ.

SUMMER ปากีสถาน 9 วัน

ทัวร์โค๊ด SNHD241354
3 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
 Thai Airways
9วัน 7คืน
เริ่ม 67,777 บ.

ปากีสถาน 9 วัน AUTUMN

ทัวร์โค๊ด SNHD241355
3 ดาว
14 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
 Thai Airways
9วัน 7คืน
เริ่ม 69,900 บ.

Amazing of Pakistan ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน 9 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD234234
เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งปากีสถาน ที่พักดี อาหารอร่อย ชมพุทธสถาน Takht-i-Bahi 1 ใน UNESCO บินตรง สายการบินไทย (TG) บินภายใน 1 เที่ยวบิน
หุบเขาแห่งเทพนิยายแฟรี่มีโดวส์ สวยติดอันดับ 3 ของโลก พิชิตยอดเขานังกาพาร์บัต สูงติดอันดับ 9 ของโลก Cold Desert คาราโครัมไฮเวย์ถนนที่สูงและสวยที่สุดของโลก อารยธรรมโบราณที่ฮุนซาวัลเลย
5 ดาว
29 พ.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
17 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
11 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
 Thai Airways
11วัน 10คืน
เริ่ม 86,985 บ.

ทัวร์ปากีสถาน AMAZING OF PAKISTAN 11วัน 9คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241216
3 ดาว
2 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
25 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
 Thai Airways
11วัน 9คืน
เริ่ม 86,985 บ.

ทัวร์แกรนด์ปากีสถาน (เหนือ-ใต้) AMAZING GRAND PAKISTAN 14วัน 12คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241218
3 ดาว
26 ต.ค. 67 - 8 พ.ย. 67
16 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
7 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
18 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
8 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
15 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
 Thai Airways
14วัน 12คืน
เริ่ม 99,999 บ.

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

ทัวร์โค๊ด SNHD240358
บินสู่กรุงคาบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว สู่เมืองเฮรัต รวมทุกอย่างแล้ว
ท้องถิ่น, จีน
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
14 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
25 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67
 Thai Airways
11วัน 9คืน
เริ่ม 144,900 บ.