logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1260 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 18,999 ฿

ทัวร์เกาหลี

498 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 13,999 ฿

ทัวร์พม่า

103 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 3,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

2261 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,990 ฿

ทัวร์ยุโรป

1319 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,900 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

14 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 15,888 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์

สวิตเซอร์แลนด์ พบ 414 ช่วงวันเดินทาง จาก 97 โปรแกรม

Loading...

ZGZRH-2204EY สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส

ทัวร์โค๊ด SNHD220020
พิชิตยอดเขาทิตลิส นั่งกระเช้าหมุนชมวิว 360 องศา หมู่บ้านแสนน่ารักเมืองมรดกโลกในแคว้นอัลซาส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
3 ดาว
9 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
20 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65
28 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66
 Etihad Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 49,990 บ.

FEY01 CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD220371
4 ดาว
4 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
31 ต.ค. 65 - 7 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
29 พ.ย. 65 - 6 ธ.ค. 65
 Etihad Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 52,800 บ.

IEY01 CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วัน5 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD220372
4 ดาว
28 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65
 Etihad Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 52,900 บ.

IEY03 CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N

ทัวร์โค๊ด SNHD220558
2 มี.ค. 66 - 9 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
12 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
8วัน 5คืน
เริ่ม 54,500 บ.

CDG02 FRANCE SWISS ITALY FAMOUS WELL KNOWN 8D5N BY EY

ทัวร์โค๊ด SNHD220378
4 ดาว
4 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
28 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65
4 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 Etihad Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 56,999 บ.

IEY02 JOURNEY DREAM OF EUROPE II 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD220389
4 ดาว
4 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
22 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65
31 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66
 Etihad Airways
9วัน 6คืน
เริ่ม 59,500 บ.

GWY03 CRAZY LOVE IN … GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD220417
4 ดาว
5 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
31 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66
25 ก.พ. 66 - 4 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
 Oman Air
8วัน 5คืน
เริ่ม 59,500 บ.

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด SNHD220693
-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปราโต้ -เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้ -เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
-เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
10 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65
3 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน
เริ่ม 59,900 บ.

ZGZRH-2206EY สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น บาเซิล สตราสบูร์ก ปารีส

ทัวร์โค๊ด SNHD220911
The Most Beautiful Christmas Markets in Europe พิชิตยอดเขาทิตลิส ช้อปปิ้งจุใจมหานครปารีส
3 ดาว
5 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
 Etihad Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 59,990 บ.

ZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]

ทัวร์โค๊ด SNHD190645
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights
3 ดาว
6 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65
24 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66
 EVA Air
8วัน 5คืน
เริ่ม 60,990 บ.