logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1857 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

865 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

920 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์พม่า

123 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์เวียดนาม

1826 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 6,996 ฿

ทัวร์ยุโรป

1155 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 39,999 ฿

ทัวร์จีน

3271 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,888 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

515 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 8,888 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ไม่พบรายการทัวร์
ทัวร์บัลแกเรีย

ทัวร์บัลแกเรีย

บัลแกเรีย เป็นประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำ บัลแกเรียมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน บัลแกเรียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เมืองโซเฟีย เมืองเนซาบราด และเมืองบูรกาส

สถานที่ท่องเที่ยวในบัลแกเรีย

  • เมืองโซเฟีย : เมืองโซเฟียเป็นเมืองหลวงของบัลแกเรีย เมืองโซเฟียเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองโซเฟียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น อาสนวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ โบสถ์เซนต์จอร์จ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย
  • เมืองเนซาบราด : เมืองเนซาบราดเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO เมืองเนซาบราดเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองเนซาบราดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น กำแพงเมืองเก่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เนซาบราด
  • เมืองบูรกาส : เมืองบูรกาสเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย เมืองบูรกาสเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองบูรกาสมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น สวนสาธารณะบูรกาส อาสนวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย

ทัวร์บัลแกเรีย พบ 17 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด SNHD234539
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน
เริ่ม 62,900 บ.

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด SNHD234228
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 69,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด SNHD240614
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 69,900 บ.

ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR) ช่วงปีใหม่ 2025

ทัวร์โค๊ด SNHD242107
-มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
4 ดาว
26 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
 Qatar Airways
8วัน 5คืน
เริ่ม 88,900 บ.

8 วัน โรมาเนีย บัลแกเรีย

ทัวร์โค๊ด SNHD234584
โรมาเนีย บัลแกเรีย
ท้องถิ่น,ไทย,จีน
โรมาเนีย-บูคาเรสต์-ปราสาทเปเลส-บราซอฟ-บราน-ปราสาทแด๊กคูล่า บัลแกเรีย-รูเซ่-เวลีโค ทาร์โนโว-วิฟก้า-พลอฟดิส-โซเฟัย-รีล่า
4 ดาว
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน
เริ่ม 89,900 บ.

AMAZING OF BALKANS 2 ทัวร์ยุโรป (บอลข่าน 4 ประเทศ) 11 วัน 8 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD241395
3 ดาว
18 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
8 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
6 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
3 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
 Turkish Airlines
11วัน 8คืน
เริ่ม 129,996 บ.