logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1890 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 21,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

121 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 17,888 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

310 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,888 ฿

ทัวร์พม่า

82 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 5,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

3291 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์ยุโรป

1338 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 47,900 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

625 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 11,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์ภาคเหนือ

2 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์ภาคใต้

37 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,999 ฿

ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า พบ 18 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

Loading...

KHM-140311-EK ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD230096
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วัดอาม่า, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
4 ดาว
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
18 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน
เริ่ม 19,999 บ.