logo
image

icon-travel-2 ยกเว้นวีซ่า ไทย-จีน ถาวร เริ่ม มีนาคม 2567

ยกเว้นวีซ่า ไทย-จีน ถาวร เริ่ม มีนาคม 2567

มกราคม 4, 2024
แชร์ :

ยกเว้นวีซ่า ไทย-จีน ถาวร เริ่ม มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จีนได้ตกลงที่จะยกเว้นวีซ่าให้คนไทยแบบถาวร โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ส่งผลให้คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีนับตั้งแต่จีนยกเว้นวีซ่าให้คนไทยแบบชั่วคราวในปี 2557

ยกเว้นวีซ่า ไทย-จีน ถาวร
ยกเว้นวีซ่า ไทย-จีน ถาวร

นายเศรษฐา กล่าวว่า การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันให้เติบโตขึ้น โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปีก่อน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ การยกเว้นวีซ่ายังจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นวีซ่า ตามที่นายกกล่าวนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางการจีนอีกครั้ง สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเดินทางมาไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศไทย

 


บทความที่เกี่ยวข้อง