logo

เกาหลี

เที่ยวเกาหลี : ซากุระบานปี 2018

มกราคม 8, 2020

หากคุณกำลังรอซากุระบาน แม่ได้อยากไปญี่ปุ่นที่เกาหลีก็มีซากุระเหมือนกัน ถ้าหากต้องการชมดอกซากุระสวยๆ ที่เกาหลี เราจะต้องเดินทาง ไปช่วงเดือน มีนาคม – กลางๆ เมษายน ที่ประเทศเกาหลีซึ่งแต่ละเขตเพิ้นที่ ก็มีช่วงเวลา ไม่ตรงกัน

อ่านรายละเอียด

เที่ยวเกาหลี : 10 ศัพท์เฉพาะที่ติ่งเกาหลีต้องรู้!

มกราคม 6, 2020

หากคิดจะเที่ยวเกาหลีเพราะชอบศิลปิน คุณเป็นติ่งเกาหลี แต่กว่าจะเป็นติ่งเกาหลีไม่ได้ง่ายเพราะถ้าคิดจะเป็นแล้วต้องมีใจรักจริงๆ ด้วย ซึ่งเหล่าสาวก K-Pop นั้นมักจะมีการทำกิจกรรมสนุกๆ บนโลกโซเชียลเพื่อสร้างความบันเทิงให้กันและกันอยู่เสมอ

อ่านรายละเอียด