logo

สวิตเซอร์แลนด์

นั่งรถไฟชมยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) สวิตเซอร์แลนด์แดนสวรรค์

สิงหาคม 3, 2023

ยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ตะวันออก ด้วยความสูงถึง 4,158 เมตร

อ่านรายละเอียด

Zermatt (เซอร์แมท) แลนด์มาร์คแห่งสวิตเซอร์แลนด์

สิงหาคม 2, 2023

เซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,608 เมตร (5,276 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล

อ่านรายละเอียด