logo
image

icon-travel-2 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์

พฤศจิกายน 20, 2023
แชร์ :

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์

ลูเซิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์น เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมแบบบาโรก และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ต่อไปนี้คือ 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลูเซิร์น

สะพานชาเปล (Kapellbrücke)

สะพานชาเปล (Kapellbrücke) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นในปี 1333 สะพานนี้มีความยาว 204 เมตรและมีภาพวาดสีน้ำมัน 111 ภาพบนผนังด้านนอก สะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สะพานชาเปล (Kapellbrücke)
สะพานชาเปล (Kapellbrücke)

สะพานชาเปลเป็นสะพานโค้งสองชั้นที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ สะพานชั้นบนเป็นทางเดินสำหรับเดินเล่นและชมวิว ส่วนสะพานชั้นล่างเป็นห้องโถงที่มีภาพวาดสีน้ำมัน ภาพของสะพานชาเปลถูกทำลายไปมากจากเพลิงไหม้ในปี 1993 แต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนสวยงามดังเดิม

สะพานชาเปล (Kapellbrücke)
สะพานชาเปล (Kapellbrücke)

อนุสาวรีย์สิงห์โตลูเซิร์น (Lion Monument)

อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (Lion Monument) เป็นอนุสาวรีย์หินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิตเซอร์แลนด์ 72 นายที่เสียชีวิตในการสังหารหมู่ที่เมืองวาเลนตินอสในปี 1792 อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นงานประติมากรรมที่ทรงพลังและน่าประทับใจ

อนุสาวรีย์สิงห์โตลูเซิร์น (Lion Monument)
อนุสาวรีย์สิงห์โตลูเซิร์น (Lion Monument)

อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์นตั้งอยู่บนหน้าผาหินริมแม่น้ำรอยส์ เป็นรูปสิงโตตัวใหญ่นอนเหยียดยาว สิงโตตัวนี้มีบาดแผลจากลูกธนูและดาบ ใบหน้าของสิงโตแสดงถึงความเจ็บปวดและความทรมาน อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกแกะสลักโดยประติมากรชาวเดนมาร์กชื่อ Bertel Thorvaldsen

เมืองเก่าลูเซิร์น (Old Town Lucerne)

เมืองเก่าลูเซิร์น (Old Town Lucerne) เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี เมืองเก่าแห่งนี้มีถนนแคบๆ อาคารเก่าแก่ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์มากมาย เมืองเก่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นและสำรวจ

เมืองเก่าลูเซิร์น (Old Town Lucerne)
เมืองเก่าลูเซิร์น (Old Town Lucerne)

เมืองเก่าลูเซิร์นตั้งอยู่ริมแม่น้ำรอยส์ เมืองนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี 1386 กำแพงเมืองเก่ามีหอคอยและป้อมปราการอยู่หลายแห่ง เมืองเก่าแห่งนี้มีถนนแคบๆ ที่คดเคี้ยวเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านเรือนเก่าแก่ เมืองเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สะพานชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น และพิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิส

เมืองเก่าลูเซิร์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1989

ทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne)

ทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne) เป็นทะเลสาบที่สวยงามตั้งอยู่ใจกลางสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองลูเซิร์นและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง ทะเลสาบลูเซิร์นเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการล่องเรือ ตกปลา และว่ายน้ำ

ทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne)
ทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne)

ทะเลสาบลูเซิร์นเป็นทะเลสาบที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาว 30 กิโลเมตรและกว้าง 10 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ภูเขาเหล่านี้ทำให้ทะเลสาบลูเซิร์นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ทะเลสาบลูเซิร์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวทะเลสาบได้ เรือสำราญจะพานักท่องเที่ยวผ่านเมืองต่างๆ ริมทะเลสาบและชมวิวภูเขาสูงตระหง่าน นักท่องเที่ยวยังสามารถตกปลาหรือว่ายน้ำในทะเลสาบลูเซิร์นได้อีกด้วย

ภูเขาริกี้ (Mount Rigi)

ภูเขาริกี่ (Mount Rigi) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ภูเขาริกิสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบลูเซิร์นและเทือกเขาแอลป์ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นภูเขาริกิได้โดยรถไฟ กระเช้าไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์

ภูเขาริกี้ (Mount Rigi)
ภูเขาริกี้ (Mount Rigi)

ภูเขาริกี่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาหลักชื่อ Rigi Kulm ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,798 เมตร ภูเขาริกี่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ตะวันออก

ภูเขาริกี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบลูเซิร์นและเทือกเขาแอลป์จากยอดเขาริกิ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินป่าหรือปีนเขาในบริเวณใกล้เคียงภูเขาริกิได้อีกด้วย

ภูเขาปีลาตุส (Pilatus)

ภูเขาปีลาตุส (Pilatus) เป็นภูเขาอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในลูเซิร์น ภูเขา Pilatus สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบลูเซิร์นและเทือกเขาแอลป์เช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นภูเขา Pilatus ได้โดยใช้เคเบิลคาร์สองแห่งที่เชื่อมต่อกัน

ภูเขาปีลาตุส (Pilatus)
ภูเขาปีลาตุส (Pilatus)

ภูเขาปีลาตุสตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองลูเซิร์น ภูเขาแห่งนี้มียอดเขาหลักชื่อ Pilatus Kulm ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,128 เมตร ภูเขา Pilatus เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์กลาง

ภูเขาปีลาตุสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบลูเซิร์นและเทือกเขาแอลป์จากยอดเขา Pilatus นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินป่าหรือปีนเขาในบริเวณใกล้เคียงภูเขา Pilatus ได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิส (Swiss Transport Museum)

พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิส (Verkehrshaus der Schweiz) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์การขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้ในการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิส (Swiss Transport Museum)
พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิส (Swiss Transport Museum)

พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิสมีพื้นที่ทั้งหมด 18,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 10 โซน แต่ละโซนจะจัดแสดงยานพาหนะประเภทต่างๆ ดังนี้

  • โซนรถไฟ: รวบรวมยานพาหนะทางรถไฟทุกประเภท ตั้งแต่รถไฟไอน้ำสมัยแรกจนถึงรถไฟความเร็วสูงในปัจจุบัน
  • โซนรถยนต์: รวบรวมรถยนต์ทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์รุ่นเก่าจนถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด
  • โซนเครื่องบิน: รวบรวมเครื่องบินทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องบินใบพัดจนถึงเครื่องบินเจ็ท
  • โซนเรือ: รวบรวมเรือทุกประเภท ตั้งแต่เรือใบจนถึงเรือดำน้ำ
  • โซนจักรยาน: รวบรวมจักรยานทุกประเภท ตั้งแต่จักรยานรุ่นเก่าจนถึงจักรยานสมัยใหม่
  • โซนขนส่งสาธารณะ: รวบรวมยานพาหนะขนส่งสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่รถรางจนถึงรถบัส
  • โซนขนส่งทางน้ำ: รวบรวมยานพาหนะขนส่งทางน้ำทุกประเภท ตั้งแต่เรือข้ามฟากจนถึงเรือสำราญ
  • โซนขนส่งทางอากาศ: รวบรวมยานพาหนะขนส่งทางอากาศทุกประเภท ตั้งแต่ร่มชูชีพไปจนถึงจรวด
  • โซนอนาคต: นำเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีการขนส่งในอนาคต

นอกจากการจัดแสดงยานพาหนะแล้ว พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิสยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ประวัติศาสตร์การขนส่งในสวิตเซอร์แลนด์ เทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่ และผลกระทบของการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ต (Rosengart Collection)

พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ต (Rosengart Collection) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 โดย Arthur Rosengart นักสะสมศิลปะชาวสวิส พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 เป็นหลัก

พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ต (Rosengart Collection)
พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ต (Rosengart Collection)

พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ตมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อดังมากมาย เช่น Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Paul Cézanne และ Vincent van Gogh พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผลงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย เช่น “Les Demoiselles d’Avignon” ของ Picasso, “La Joie de Vivre” ของ Matisse และ “Les Trois Demoiselles de la rue d’Avignon” ของ Braque

พิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20

นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์โรเซนการ์ตมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 เป็นหลัก นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานศิลปะมากกว่า 400 ชิ้นจากศิลปินชื่อดังมากมาย เช่น Picasso, Matisse, Braque, Cézanne และ van Gogh

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิส (Swiss National Museum)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิส (Schweizerisches Landesmuseum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 เพื่อรวบรวมและจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสมีการจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 20 วัตถุเหล่านี้รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ ศิลปะ และงานฝีมือ

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการถาวรแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์


บทความที่เกี่ยวข้อง