logo
image

icon-travel-2 ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month คืออะไร?

ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month คืออะไร?

มิถุนายน 2, 2023
แชร์ :

ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month คืออะไร?

การยอมรับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month คืออะไร

Pride Month คือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจ เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการสะท้อนความคิด ซึ่งชุมชนทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อยกย่องและสนับสนุนชุมชน LGBTQ+ เป็นเดือนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความเข้าใจ และการยอมรับรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย ในบทความนี้ เราจะสำรวจความสำคัญของเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่ความเท่าเทียมและความเคารพต่อทุกคน

Pride Month
Pride Month

ต้นกำเนิดของเดือนแห่งความภาคภูมิใจ

เดือนแห่งความภาคภูมิใจมีจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปที่การจลาจลสโตนวอลล์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของ LGBTQ+ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเกย์และจุดประกายการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อความเท่าเทียม เดือนแห่งความภาคภูมิใจเป็นช่วงเวลาแห่งการระลึกถึงและให้เกียรติผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่เราได้รับในวันนี้ ตลอดจนตระหนักถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องที่ชุมชน LGBTQ+ ต้องเผชิญ

LGBTQ
LGBTQ

LGBTQ คืออะไร?

LGBTQ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะมีเพียงแค่สองเพศหากจำแนกตามสรีระ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์มีเพศมากกว่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่เพศชาย หรือเพศหญิง ในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดของสังคม และไม่ได้รับการยอมรับให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และในรายที่รุนแรงอาจถูกครอบครัวของตนเองกีดกัน และบังคับให้ปฏิบัติตัวตามแบบแผนที่เคยทำมาตั้งแต่โบราณ อาทิการต้องฝืนใจแต่งงานกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทางครอบครัวเลือกให้ เพื่อเป็นการสืบทอดวงศ์ตระกูล และเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติของครอบครัว แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มได้รับการยอมรับมากกว่าในอดีต มีการใช้คำเรียกที่มีความหลากหลายมากขึ้น

L Lesbian คือผู้หญิงที่มีรสนิยมชอบผู้หญิง

G Gay คือผู้ชายที่มีรสนิยมชมผู้ชาย

B Bisexaul คือคนที่มีรสนิยมสามารถชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

T Transgender คือบุคคลข้ามเพศ ซึ่งมีทั้งผู้หญิงข้ามเพศมาจากผู้ชาย และผู้ชายที่ข้ามเพศมาจากผู้หญิง

Q Queer เป็นคำเรียกกว้างๆ ของกลุ่มคนที่มีเพศลื่นไหล ไม่ได้จำกัดกรอบว่าตนจะต้องชอบเพศไหน

ซึ่งไม่เพียงแต่ LGBTQ เท่านั้น ยังคงมีตัวอักษรระบุเพศอีกมากมาย อย่าง I Intersex คือบุคคลที่มีเพศสองเพศ หรือ A Asexual คือคนที่ไม่ได้มีความฝักใฝ่ทางเพศ

Pride Month
Pride Month

ทำไมต้องเป็นสีรุ้ง

อย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า LGBTQ นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และสีรุ้งเองก็เป็นการรวมตัวกันของหลายสีมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสีสัน โดยสีรุ้งที่มาเป็นสัญลักษณ์ของคนกลุ่มนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการออกแบบธงสีรุ้งของ Gilbert Baker ศิลปินชาวอเมริกันและนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของเกย์ในปี 1978 ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาในวาระฉลองครบรอบ 200 ปี ในปี 1976 โดยในแรกเริ่มธงนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 สี ได้แก่

  • Hot pink ที่มีความหมายสื่อถึงเรื่องเพศ
  • สีแดง หมายถึงชีวิต
  • สีส้ม หมายถึงการเยียวยา
  • สีเหลือง หมายถึงแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง
  • สีเขียว หมายถึงธรรมชาติ
  • สีฟ้า Turquoise หมายถึงเวทมนต์
  • สีน้ำเงินม่วง หมายถึงความสามัคคี
  • สีม่วง หมายถึงจิตวิญญาณอันแน่วแน่

ภายหลังได้มีการลดจำนวนของสีบนธงลงเหลือเพียง 6 สี โดยสีที่ถูกถอดออกคือ Hot pink และสีฟ้า Turquoise เนื่องจากเป็นสีที่มีความพิเศษ ทำให้ยากต่อการผลิต แต่ถึงแม้ว่าจะถูกลดทอนสีลงเหลือเพียงแค่ 6 แต่ความหมายของสีต่างๆ ก็ยังคงเป็นเช่นเคย

Pride Month
Pride Month

การเอาชนะความท้าทายและมุ่งมั่นเพื่อความเท่าเทียม

ในขณะที่การต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTQ+ มีความก้าวหน้าอย่างมาก ความท้าทายและการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่ เดือนแห่งความภาคภูมิใจทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงงานที่ยังคงต้องทำเพื่อให้บรรลุความเท่าเทียมกันอย่างเต็มที่ เป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิทางกฎหมาย การเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน ความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพจิต และการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครที่บุคคลข้ามเพศและบุคคล ที่ไม่ใช่ทุกคนต้องเผชิญ ความท้าทายเหล่านี้ เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

เฉลิมฉลองการแบ่งแยกภายในชุมชน LGBTQ+

ชุมชน LGBTQ+ ครอบคลุมบุคคลจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เดือนแห่งความภาคภูมิใจเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักและเฉลิมฉลองความเป็นคู่ตรงข้าม ให้โอกาสในการรับทราบและจัดการกับความท้าทายเฉพาะที่บุคคล LGBTQ+ เผชิญ ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนอื่นๆ ด้วย เราสามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและเป็นเอกภาพมากขึ้นด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจ

LGBTQ
LGBTQ

เดือนแห่งความภาคภูมิใจเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลาย ยอมรับการอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เป็นเดือนที่กระตุ้นให้เราไตร่ตรองถึงความคืบหน้า ตระหนักถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องที่ชุมชน LGBTQ+ ต้องเผชิญ และดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่ยอมรับมากขึ้น ด้วยการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ เราไม่เพียงแต่ยกย่องอดีตเท่านั้น แต่ยังทำงานเพื่ออนาคตที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและด้วยความภาคภูมิใจ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Amnesty International Thailand 


บทความที่เกี่ยวข้อง