logo
image

icon-travel-2 รู้ก่อนไป : นั่งเครืองบิน ติดหน้าต่าง ดีจริงหรือไม่

รู้ก่อนไป : นั่งเครืองบิน ติดหน้าต่าง ดีจริงหรือไม่

มกราคม 10, 2020
แชร์ :

ในการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน หลายคนมักนั่งติดหน้าต่าง พระจะได้ดูวิว สวยงามแต่อีกใจนึ่งก็อยากนั่งติดทางเดิน เรามาลองดูกันว่าแบบไหนดีกว่ากัน เมื่อไหร่ควรเลือกที่นั่ง “ติดหน้าต่าง”

เมื่อคุณต้องการดูวิวทิวทัศน์ หรือภูมิประเทศสวยๆ ระหว่างการเดินทาง

เมื่อคุณเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก ซึ่งอาจต้องการความเป็นส่วนตัว เพื่อทำให้เด็กหลับง่ายขึ้น

เมื่อคุณต้องการนอนหลับ หรือพักสายตา โดยไม่ต้องการให้ผู้โดยสารคนอื่นมารบกวน

เมื่อคุณต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่อยากถูกรบกวนโดยรถเข็นเครื่องดื่ม หรือผู้โดยสารที่เดินไปมา เมื่อไหร่ควรเลือกที่นั่ง “ติดทางเดิน”

เมื่อคุณต้องการพื้นที่ในการเหยียดขาให้มากขึ้น ในกรณีที่เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่

เมื่อคุณโดยสารที่นั่งชั้นประหยัด ซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างแคบและจำกัด

เมื่อไฟลท์บินค่อนข้างยาวนาน เพราะคุณอาจต้องลุกไปเข้าห้องน้ำมากกว่า 1 ครั้ง หรืออาจต้องการลุกเดินเพื่อยืดเส้นยืดสายบ้าง

เมื่อคุณต้องการลุกหยิบของในกระเป๋าสัมภาระที่ไว้ในช่องเก็บเหนือศีรษะ


บทความที่เกี่ยวข้อง