logo
image

icon-travel-2 อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ (Yoshinogari Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ (Yoshinogari Historical Park)

มิถุนายน 17, 2024
แชร์ :

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ (Yoshinogari Historical Park)

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ

ย้อนรอยอารยธรรมโบราณ สัมผัสวิถีชีวิตญี่ปุ่นยุคยาโยอิ

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ ตั้งอยู่ในจังหวัดซากะ บนเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งโบราณสถานแห่งนี้มีขนาดใหญ่และมีวัตถุโบราณที่ค้นพบจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยยาโยอิ (Yayoi period) ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง 300 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 300 ปีหลังคริสตกาล

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ

จุดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ

 • โบราณสถานขนาดใหญ่: พื้นที่โบราณสถานมีขนาดกว่า 40 เฮกตาร์ ล้อมรอบด้วยคูเมือง ภายในมีหลุมที่อยู่อาศัย หอคอยสังเกตการณ์ และอาคารต่างๆ กว่า 98 หลัง ที่ได้รับการบูรณะตามแบบจำลองโบราณ
 • สัมผัสวิถีชีวิตยุคยาโยอิ: นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมโบราณสถาน เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของผู้คนในสมัยยาโยอิ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสาธิตปั้นหม้อดินเผา การทอผ้า การยิงธนู และการลองชิมอาหารโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์: ภายในอุทยานมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณที่ค้นพบจากโบราณสถาน เช่น เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหิน และกระดูกสัตว์
 • ธรรมชาติ: อุทยานตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ

กิจกรรมน่าสนใจ

 • เดินชมโบราณสถานและเรียนรู้วิถีชีวิตยุคยาโยอิ
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสาธิตปั้นหม้อดินเผา การทอผ้า การยิงธนู และการลองชิมอาหารโบราณ
 • ชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์
 • เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไป

 • ที่ตั้ง: 1-1 Yoshinogari, Kanzaki-shi, Saga 840-0501, Japan
 • เวลาเปิดปิด: 9.00 – 17.00 น. (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม) 9.00 – 18.00 น. (1 กันยายน – 31 พฤษภาคม)
 • ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 420 เยน เด็กประถมศึกษาและมัธยมต้น 80 เยน ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 200 เยน
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ
อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ

บทความที่เกี่ยวข้อง