logo
image

icon-travel-2 วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

มีนาคม 18, 2024
แชร์ :

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง
วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง หรือ อารามลอยฟ้า เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันของภูเขาเหิงซาน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองต้าถง มณฑลส่านซี ประเทศจีน ตัววัดมีลักษณะเป็นอาคารไม้ 40 กว่าหลัง เรียงรายตามแนวผา สูงจากพื้นดินประมาณ 75 เมตร

ประวัติ

วัดเสวียนคง สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ (ค.ศ. 491) โดยนักบวชลัทธิเต๋า นามว่า เหลียวหราน เดิมทีวัดนี้มีชื่อว่า “วัดถ้ำกลาง” ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถัง ได้มีการบูรณะและขยายวัดเพิ่มเติม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเสวียนคง” ซึ่งแปลว่า “วัดลอยฟ้า”

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง
วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

วัดเสวียนคง ประกอบด้วยอาคารไม้ 40 กว่าหลัง เรียงรายตามแนวผา โดยอาคารแต่ละหลังเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแคบๆ ตัววัดมีโครงสร้างไม้ยึดติดกับหน้าผาด้วยคานไม้และเสาไม้

ภายในวัดมีประติมากรรมทางศาสนาหลายชิ้น เช่น รูปปั้นพระพุทธเจ้า รูปปั้นเทพเจ้าลัทธิเต๋า และรูปปั้นขงจื๊อ

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปวัดเสวียนคงได้โดยรถบัสจากเมืองต้าถง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง
วิหารลอยฟ้า วัดเสวียนคง

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมวัดเสวียนคง อยู่ที่ 120 หยวน

เวลาทำการ

วัดเสวียนคง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.

ข้อควรระวัง

นักท่องเที่ยวควรสวมรองเท้าที่สะดวกต่อการเดิน และควรระมัดระวังตัวเมื่อเดินบนทางเดินแคบๆ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง