logo
image

icon-travel-2 วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

กรกฎาคม 31, 2023
แชร์ :

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยู่ในย่าน Mong Kok ของฮ่องกง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหวังต้าเซียน เทพเจ้าแห่งโชคลาภ สุขภาพ และความรัก ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายมาไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียนถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2455 โดยนายหลี หยวนฟง นายหลีเป็นชาวจีนที่อพยพมายังฮ่องกงในปี พ.ศ. 2427 เขาเชื่อว่าเทพเจ้าหวังต้าเซียนจะช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เขาจึงสร้างวัดแห่งนี้เพื่อบูชาเทพเจ้าหวังต้าเซียน

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม หลังคาของวัดมีสีแดงและเหลือง อาคารของวัดมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าอื่นๆ และชั้นที่สามเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าหวังต้าเซียนที่มีขนาดเท่าตัวจริง

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

ผู้คนที่มาไหว้ขอพรที่วัดหวังต้าเซียนส่วนใหญ่จะขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ สุขภาพ และความรัก ขั้นตอนการขอพรที่วัดหวังต้าเซียนมีดังนี้

  1. ซื้อธูปเทียนและกระดาษไหว้จากตู้จำหน่าย
  2. จุดธูปเทียนและกระดาษไหว้ที่จุดบูชาเทพเจ้า
  3. ไหว้เทพเจ้า 3 ครั้ง
  4. ปิดทองที่รูปปั้นเทพเจ้า
  5. เขียนชื่อและที่อยู่ของคุณบนแผ่นกระดาษ
  6. ผูกแผ่นกระดาษไว้กับเชือกที่แขวนอยู่หน้ารูปปั้นเทพเจ้า

นอกจากการขอพรแล้ว ผู้คนที่มาวัดหวังต้าเซียนยังสามารถเสี่ยงเซียมซีได้อีกด้วย เซียมซีเป็นแผ่นไม้ที่มีข้อความบอกคำทำนาย ผู้คนที่มาวัดหวังต้าเซียนส่วนใหญ่จะเสี่ยงเซียมซีเพื่อดูว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไร

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหวังต้าเซียนเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาไหว้ขอพรและเสี่ยงเซียมซีเพื่อดูดวงชะตา ผู้คนที่มาวัดหวังต้าเซียนส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายใจและมีความสุขหลังจากไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้


บทความที่เกี่ยวข้อง