logo
image

icon-travel-2 วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

มกราคม 22, 2024
แชร์ :

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ตั้งอยู่ในเมืองเกาสง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1662 โดยชาวจีนจากเมืองฝูโจว ประเทศจีน วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญของไต้หวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

ประวัติความเป็นมา

วัดเหวินหวู่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1662 โดยชาวจีนจากเมืองฝูโจว ประเทศจีน ซึ่งอพยพเข้ามายังไต้หวันในช่วงการปกครองของราชวงศ์ชิง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าเหวิน (Wen) และเทพเจ้าหวู่ (Wu) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาและอำนาจ ตามความเชื่อของชาวจีน

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน

วัดเหวินหวู่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยครั้งล่าสุดได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1980 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติของไต้หวัน

สถาปัตยกรรม

วัดเหวินหวู่เป็นวัดจีนแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นด้วยไม้และอิฐ สถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของวัดจีนในสมัยราชวงศ์ชิง อาคารหลักของวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าหลัก (Main Hall) ศาลเจ้าเทพเจ้าเหวิน (Wen Shrine) และศาลเจ้าเทพเจ้าหวู่ (Wu Shrine)

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน

ศาลเจ้าหลักเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในวัด ตั้งอยู่ตรงกลางของลานวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ เช่น เทพเจ้าเหวิน เทพเจ้าหวู่ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

ศาลเจ้าเทพเจ้าเหวินเป็นอาคารที่อยู่ทางด้านซ้ายของศาลเจ้าหลัก เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าเหวิน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ตามความเชื่อของชาวจีน เทพเจ้าเหวินเป็นผู้พิทักษ์และประทานความเมตตาให้แก่ผู้คน

ศาลเจ้าเทพเจ้าหวู่เป็นอาคารที่อยู่ทางด้านขวาของศาลเจ้าหลัก เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าหวู่ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งอำนาจ ตามความเชื่อของชาวจีน เทพเจ้าหวู่เป็นผู้พิทักษ์และประทานอำนาจให้แก่ผู้คน

กิจกรรมทางศาสนา

วัดเหวินหวู่เป็นศูนย์รวมทางศาสนาที่สำคัญของไต้หวัน ในแต่ละปีมีชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆ ในวัดแห่งนี้

วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน
วัดเหวินหวู่ ไต้หวัน

กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของวัดเหวินหวู่ ได้แก่

  • การบูชาเทพเจ้าต่างๆ ในวัด
  • การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น พิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีกรรมเพื่อขอพร เป็นต้น
  • การจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน การจัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดเหวินหวู่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

  • ถนนซื่อหลิน (Ximen Road) ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะเกาสง (Kaohsiung Museum of Fine Arts) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
  • สวนสาธารณะเกาสง (Kaohsiung Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเกาสง

การเดินทาง

วัดเหวินหวู่ตั้งอยู่ที่ 195 Zhongzheng Road, Lingya District, Kaohsiung City, 802, Taiwan การเดินทางไปยังวัดเหวินหวู่สามารถเดินทางโดยรถบัสหรือรถไฟฟ้า

หากเดินทางโดยรถบัส สามารถใช้รถบัสสาย 10 ลงที่ป้าย Wenwu Temple

หากเดินทางโดยรถไฟฟ้า สามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงที่สถานี Wenwu

ข้อควรปฏิบัติ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะบูชาเทพเจ้าในวัดเหวินหวู่ควรปฏิบัติตนดังนี้

  • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าศาลเจ้า
  • ควรถวายดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องเซ่นไหว้
  • ควรกราบไหว้เทพเจ้าด้วยความเคารพ

Sanook Holiday มีโปรแกรม ทัวร์จีน ให้เลือกมากมาย
โทร. 02-005-6701  hotline: 086-351-5437
Line id : @sanookholiday


บทความที่เกี่ยวข้อง