logo
image

icon-travel-2 วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

กรกฎาคม 31, 2023
แชร์ :

วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก

วัดมณีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 พื้นที่วัด 10 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา

วัดมณีวงศ์
วัดมณีวงศ์

วัดมณีวงศ์ เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีชื่อเดิมว่า วัดหนองกระพ้อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 มีพระครูสังฆรักษ์ สุขุม เป็นพระภิกษุรูปแรกที่มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมา พ.ศ. 2485 พระครูสังฆรักษ์ สุขุม ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสิษฎ์สังฆการี และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดมณีวงศ์

วัดมณีวงศ์
วัดมณีวงศ์

วัดมณีวงศ์ มีสิ่งสำคัญ คือ อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 และกุฏิสงฆ์ จำนวน 14 หลัง

วัดมณีวงศ์ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม


บทความที่เกี่ยวข้อง