logo
image

icon-travel-2 หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

ตุลาคม 2, 2023
แชร์ :

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่
หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

วั้งเชียนกู่ (望仙谷) หรือ หุบเขาเทวดา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงหูหนาน เมืองสั้งเหร่า ห่างจากตัวเมืองสั้งเหร่าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่
หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

วั้งเชียนกู่ เป็นหุบเขาที่ทอดยาวไปตามแนวแม่น้ำซงจู๋ มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ภายในหุบเขามีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา หมู่บ้านโบราณ เป็นต้น

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่
หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

จุดเด่นของวั้งเชียนกู่คือหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา หมู่บ้านเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า “หมู่บ้านห้อย” (悬崖村) เนื่องจากบ้านเรือนในหมู่บ้านถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาสูงชัน ชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้อาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนาน สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน

หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่
หุบเขาเทวดาวั้งเชียนกู่

วั้งเชียนกู่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการปรับปรุงเส้นทางเดินชมธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวั้งเชียนกู่ ได้แก่

  • น้ำตกหลงเฟิง (龙峰瀑布) น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร
  • ถ้ำชิงเฉิง (青城洞) ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
  • หน้าผาชิงเฉิง (青城崖) หน้าผาหินปูนสูงชันที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
  • หมู่บ้านห้อย (悬崖村) หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา

วั้งเชียนกู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 


บทความที่เกี่ยวข้อง