logo
image

icon-travel-2 โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

สิงหาคม 4, 2023
แชร์ :

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) เป็นหอคอยสื่อสารที่ตั้งอยู่ในเขตมินาโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแทนที่หอกระจายเสียงแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo Tower Broadcasting Station) ซึ่งถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สอง โตเกียวทาวเวอร์เป็นโครงสร้างเหล็กสีแดงและขาวสูง 333 เมตร (1,092 ฟุต) ออกแบบโดยโยชิโร ทาคานิ และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2501 โตเกียวทาวเวอร์เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากเปิดใช้งาน จนกระทั่งถูกแซงโดยหอโทรคมนาคมเป่ยจิงในปี พ.ศ. 2514 โตเกียวทาวเวอร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโตเกียว โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากกว่า 2.5 ล้านคน

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)
โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์ประกอบด้วยสองชั้นหลักคือ ชั้นหลัก (Main Observatory) สูง 150 เมตร (492 ฟุต) และชั้นดาดฟ้า (Top Deck) สูง 250 เมตร (820 ฟุต) จากชั้นหลักสามารถมองเห็นทัศนียภาพของโตเกียวได้แบบ 360 องศา นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วขึ้นชมชั้นหลักและชั้นดาดฟ้าได้ ตั๋วสำหรับขึ้นชมชั้นหลักราคา 1,200 เยน (ประมาณ 350 บาท) ตั๋วสำหรับขึ้นชมชั้นดาดฟ้าราคา 2,800 เยน (ประมาณ 700 บาท)

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)
โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

โตเกียวทาวเวอร์มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี เช่น การชมการแสดงดอกไม้ไฟ การชมวิวโตเกียวยามค่ำคืน และงานเทศกาลต่างๆ โตเกียวทาวเวอร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการชมวิวโตเกียวและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

 


บทความที่เกี่ยวข้อง