logo
image

icon-travel-2 เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam) มหัศจรรย์แห่งแม่น้ำแยงซี

เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam) มหัศจรรย์แห่งแม่น้ำแยงซี

เมษายน 3, 2024
แชร์ :

เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam) มหัศจรรย์แห่งแม่น้ำแยงซี

เขื่อนซานเสียต้าป้า หรือที่รู้จักกันในชื่อ เขื่อนสามหุบเขา ตั้งอยู่บนแม่น้ำแยงซี ประเทศจีน เป็นเขื่อนคอนกรีตถ่วงน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างขึ้นเพื่อควบคุมน้ำท่วม ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ พัฒนาการขนส่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เขื่อนซานเสียต้าป้า
เขื่อนซานเสียต้าป้า

ประวัติการก่อสร้าง

แนวคิดการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำแยงซีมีมานานกว่าศตวรรษ แต่การก่อสร้างเขื่อนซานเสียต้าป้าเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1994 เขื่อนนี้สร้างเสร็จและเริ่มผลิตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2003 และใช้งานเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2008

เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam)
เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam)

ขนาดและโครงสร้าง

เขื่อนซานเสียต้าป้ามีความสูง 185 เมตร ยาว 2,309 เมตร กักเก็บน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตัวเขื่อนประกอบด้วยคอนกรีต 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และเหล็ก 463,000 ตัน

 

ประโยชน์ของเขื่อน

  • ควบคุมน้ำท่วม: เขื่อนซานเสียต้าป้าช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
  • ผลิตไฟฟ้า: เขื่อนนี้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ 22,500 เมกะวัตต์ คิดเป็น 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศจีน
  • พัฒนาการขนส่ง: เขื่อนซานเสียต้าป้าช่วยปรับปรุงการขนส่งทางน้ำบนแม่น้ำแยงซี
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยว: เขื่อนและบริเวณโดยรอบกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

    เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam)
    เขื่อนซานเสียต้าป้า (Three Gorges Dam)

ผลกระทบ

เขื่อนซานเสียต้าป้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหลายประการ

  • ระบบนิเวศ: การก่อสร้างเขื่อนกั้นขวางการไหลของแม่น้ำ ส่งผลต่อระบบนิเวศในแม่น้ำแยงซี
  • การอพยพ: ประชาชนกว่า 1.3 ล้านคนต้องอพยพออกจากพื้นที่สร้างเขื่อน

โบราณสถาน: โบราณสถานหลายแห่งถูกน้ำท่วมหลังจากการสร้างเขื่อน


บทความที่เกี่ยวข้อง