logo
image

icon-travel-2 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ประตูสู่โลกใต้ดินของจักรพรรดิจีน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ประตูสู่โลกใต้ดินของจักรพรรดิจีน

มีนาคม 6, 2024
แชร์ :

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ประตูสู่โลกใต้ดินของจักรพรรดิจีน

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ตั้งอยู่บนเนินเขาหลีซาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซีอาน ประเทศจีน เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฉิน สุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการครองราชย์ของจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 38 ปี กินเวลาตั้งแต่ 246 ถึง 208 ปีก่อนคริสตกาล

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

  1. สุสานใต้ดิน:เป็นที่ฝังพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองชั้นในและชั้นนอก ภายในสุสานเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่า ของขวัญ เครื่องประดับ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตหลังความตาย
  2. กองทัพทหารดินเผา:ค้นพบโดยบังเอิญในปี 1974 ประกอบไปด้วยทหารดินเผากว่า 8,000 ตัว ม้า 520 ตัว รถศึก 130 คัน และอาวุธต่าง ๆ ทหารแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งใบหน้า เครื่องแต่งกาย ท่าทาง แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพ
  3. หลุมฝังม้าศึกและรถม้า:อยู่ทางทิศตะวันออกของกองทัพทหารดินเผา ค้นพบในปี 1980 ประกอบไปด้วยม้าศึก 38 ตัว ม้าเทียมรถ 108 ตัว รถม้า 7 คัน
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

การค้นพบและความสำคัญ

การค้นพบกองทัพทหารดินเผาในปี 1974 เปรียบเสมือนการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกในปี 1987

 

Sanook Holiday มีโปรแกรม ทัวร์จีน ให้เลือกมากมาย
โทร. 02-005-6701  hotline: 086-351-5437
Line id : @sanookholiday


บทความที่เกี่ยวข้อง