logo
image

icon-travel-2 พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง มรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของจีน

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง มรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของจีน

มีนาคม 21, 2024
แชร์ :

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง มรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของจีน

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ตั้งอยู่ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เป็นหนึ่งในพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1912) พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์努尔哈赤 (หวงไท่จี๋) ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชิง และจักรพรรดิ์ฮ่องเต้ 3 พระองค์ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย UNESCO ในปี ค.ศ. 2004

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง

ประวัติความเป็นมา

การก่อสร้างพระราชวังกู้กงเสิ่นหยางเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1625 บนพื้นที่เดิมของพระราชวัง Mukden ของราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขยายและปรับปรุงเพิ่มเติมในรัชสมัยของจักรพรรดิ์ฮ่องเต้ 3 พระองค์ พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ชิงจนถึงปี ค.ศ. 1644 เมื่อจักรพรรดิ์顺治 (ซุ่นจื้อ) ย้ายราชธานีไปยังกรุงปักกิ่ง

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง

สถาปัตยกรรม

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางมีพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยอาคารมากกว่า 300 หลัง พระราชวังแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และสวนหย่อม

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง

พระราชวังชั้นนอก เป็นที่ตั้งของพระราชวังต้าเฉิง (大政殿) ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง พระราชวังต้าเฉิงใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีอาคารอื่นๆ อีกหลายแห่งในพระราชวังชั้นนอก เช่น พระราชวังเฉียนชิง (清宁宫) พระราชวังจิ่งหยวน (景阳宫) และหอคอยจิ่งเฉิง (景盛楼)

พระราชวังชั้นใน เป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์และฮองเฮา อาคารสำคัญในพระราชวังชั้นใน ได้แก่ พระราชวังเฉียนชิง (乾清宫) พระราชวัง坤宁宫 (坤宁宫) สวนหย่อมภายในพระราชวังชั้นในมีชื่อว่าสวนหยวนชิง (御花园) สวนหย่อมแห่งนี้สวยงามมาก ประกอบไปด้วยศาลา หอคอย และทะเลสาบ

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง

สวนหย่อม พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางมีสวนหย่อมหลายแห่ง สวนหย่อมที่ใหญ่ที่สุดคือสวนหยวนชิง (御花园) สวนหย่อมแห่งนี้สวยงามมาก ประกอบไปด้วยศาลา หอคอย และทะเลสาบ สวนหย่อมอื่นๆ ได้แก่ สวนหย่อมจิ่งหยวน (景园) สวนหย่อมเล่อจิ่ง (乐景园) และสวนหย่อมซิหยวน (西苑)

ความสำคัญ

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของจีน พระราชวังแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมราชวงศ์ชิง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์努尔哈赤 (หวงไท่จี๋) ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชิง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยางยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ชิงจนถึงปี ค.ศ. 1644

Sanook Holiday มีโปรแกรม ทัวร์จีน ให้เลือกมากมาย
โทร. 02-005-6701  hotline: 086-351-5437
Line id : @sanookholiday


บทความที่เกี่ยวข้อง