logo
image

icon-travel-2 วัดเป้ากั๋ว (報國寺) บนภูเขาเอ๋อเหมย

วัดเป้ากั๋ว (報國寺) บนภูเขาเอ๋อเหมย

พฤษภาคม 8, 2024
แชร์ :

วัดเป้ากั๋ว (報國寺) บนภูเขาเอ๋อเหมย

วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว

วัดเป้ากั๋ว หรือ วัดเปาโกว ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเอ๋อเหมย เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นวัดพุทธที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน

วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว

ประวัติ

  • สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เดิมชื่อว่า “วัดฮุ่ยจงถัง”
  • เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญา
  • ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเป้ากั๋ว”
  • ในปี 1983 ได้รับการจัดให้เป็นอีกหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน
  • ได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง
วัดเป้ากั๋ว
วัดเป้ากั๋ว

 


บทความที่เกี่ยวข้อง