logo
image

icon-travel-2 วัดหมั่นโหม่ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

วัดหมั่นโหม่ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

มกราคม 16, 2024
แชร์ :

วัดหมั่นโหม่ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

วัดหมั่นโหม่ (Man Mo Temple) ตั้งอยู่บนถนนฮอลลีวูด (Hollywood Road) ย่านเชิงหว่าน (Sheung Wan) เขตเซ็นทรัลและตะวันตก (Central and Western District) ของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1847 โดยพ่อค้าชาวจีนจากเมืองฝูโจว (Fujian) ทางตอนใต้ของจีน

วัดหมั่นโหม่ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง
วัดหมั่นโหม่ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

วัดหมั่นโหม่เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ โดยอุทิศให้กับเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น (Man Tai Kwan) เทพแห่งวรรณกรรม และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น (Mo Tai Kwan) เทพแห่งสงคราม ทั้งสององค์ต่างเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวฮ่องกงเป็นอย่างมาก

ภายในวัดหมั่นโหม่แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ศาลเจ้าด้านซ้ายมืออุทิศให้กับเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าหมั่นไตกวั้นในท่านั่ง มือถือพู่กันและคัมภีร์จีน ส่วนศาลเจ้าด้านขวามืออุทิศให้กับเทพเจ้าโหมวไตกวั้น ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าโหมวไตกวั้นในท่ายืน มือถือดาบและกระบี่

วัดหมั่นโหม่
วัดหมั่นโหม่

นอกจากศาลเจ้าหลักทั้งสองแล้ว ภายในวัดหมั่นโหม่ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าองค์อื่น ๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้านาจา เทพเจ้าเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

วัดหมั่นโหม่เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อขอพรในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาและการงาน เชื่อกันว่าการมาสักการะเทพเจ้าหมั่นไตกวั้นและเทพเจ้าโหมวไตกวั้นจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

สถาปัตยกรรมของวัดหมั่นโหม่

วัดหมั่นโหม่เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับศิลปะตะวันตก อาคารของวัดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องสีเขียว ด้านหน้าของวัดมีประตูทางเข้าขนาดใหญ่ ประดับด้วยโคมไฟแดงและรูปปั้นมังกร

วัดหมั่นโหม่
วัดหมั่นโหม่

ภายในวัดมีการตกแต่งด้วยลวดลายและสีสันที่สวยงาม ผนังของวัดประดับด้วยภาพวาดและตัวอักษรจีน ส่วนเพดานของวัดประดับด้วยโคมไฟจีนขนาดใหญ่

วัฒนธรรมและประเพณีของวัดหมั่นโหม่

วัดหมั่นโหม่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวฮ่องกง ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่วัดหมั่นโหม่ เช่น

  • เทศกาลไหว้ดาว จัดขึ้นในเดือน 8 ตามปฏิทินจีน เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันไหว้พระจันทร์
  • เทศกาลไหว้เจ้า จัดขึ้นในเดือน 1 และ 2 ตามปฏิทินจีน เป็นการไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าต่าง ๆ
  • เทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นในเดือน 1 ตามปฏิทินจีน เป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของจีน
วัดหมั่นโหม่
วัดหมั่นโหม่

นอกจากงานเทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว วัดหมั่นโหม่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การแต่งงาน ศพ เป็นต้น

วัดหมั่นโหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้ว วัดหมั่นโหม่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง