logo
image

icon-travel-2 นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Rice Terraces) มรดกทางการเกษตรของโลก

นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Rice Terraces) มรดกทางการเกษตรของโลก

มิถุนายน 21, 2024
แชร์ :

นาขั้นบันไดหลงจี๋ (Longji Rice Terraces) มรดกทางการเกษตรของโลก

นาขั้นบันไดหลงจี๋
นาขั้นบันไดหลงจี๋

นาขั้นบันไดหลงจี๋ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สันหลังมังกร” ตั้งอยู่ในเขตปกครองหลงเซิ่ง (Longsheng County) เมืองกุ้ยหลิน (Guilin) ประเทศจีน เป็นนาขั้นบันไดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,300 ปี ด้วยภูมิประเทศที่ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงดัดแปลงพื้นที่ภูเขาให้กลายเป็นนาขั้นบันได ไล่ตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขา ความสูงของนาขั้นบันไดหลงจี๋ มีมากกว่า 1,100 ขั้น ทอดยาวกว่า 7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 66 ตารางกิโลเมตร

นาขั้นบันไดหลงจี๋
นาขั้นบันไดหลงจี๋

นาขั้นบันไดหลงจี๋ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดในโลก และได้รับการขนานนามว่าเป็น “มรดกทางการเกษตรของโลก” โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2017

นาขั้นบันไดหลงจี๋
นาขั้นบันไดหลงจี๋

ความงดงามของนาขั้นบันไดหลงจี๋ เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ดังนี้

 • ฤดูใบไม้ผลิ: นาข้าวจะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นข้าวอ่อน
 • ฤดูร้อน: ท้องทุ่งนาจะกลายเป็นสีเขียวสดใส
 • ฤดูใบไม้ร่วง: นาข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่าม
 • ฤดูหนาว: นาข้าวจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง ทำให้มีสีเงินสวยงามแปลกตา
นาขั้นบันไดหลงจี๋
นาขั้นบันไดหลงจี๋

กิจกรรมที่น่าสนใจบนนาขั้นบันไดหลงจี๋

 • เดินชมนาขั้นบันได: นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมนาขั้นบันไดแบบใกล้ชิด สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา
 • นั่งกระเช้าชมวิว: นั่งกระเช้าขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ชมทิวทัศน์อัน壮丽ของนาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่ทอดยาวสุดสายตา
 • เที่ยวชมหมู่บ้าน: สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจีน
 • ชิมอาหาร: ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่จากนาขั้นบันได
นาขั้นบันไดหลงจี๋
นาขั้นบันไดหลงจี๋

การเดินทางไปยังนาขั้นบันไดหลงจี๋

 • จากตัวเมืองกุ้ยหลิน: สามารถนั่งรถบัสหรือแท็กซี่ไปยังนาขั้นบันไดหลงจี๋ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • จากเมืองอื่นๆ: สามารถนั่งเครื่องบินหรือรถไฟไปยังเมืองกุ้ยหลิน แล้วต่อรถบัสหรือแท็กซี่ไปยังนาขั้นบันไดหลงจี๋

ข้อแนะนำ

 • ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว: นาขั้นบันไดหลงจี๋ สวยงามทุกฤดูกาล แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดคือ ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม) และฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม)
 • การแต่งกาย: ควรสวมใส่รองเท้าที่สะดวกต่อการเดิน และเตรียมเสื้อกันฝนหรือร่มไปด้วย
 • เงิน: สกุลเงินที่ใช้ในประเทศจีนคือ หยวน (CNY) นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินได้ที่ธนาคาร ร้านแลกเงิน หรือตู้ ATM

บทความที่เกี่ยวข้อง