logo
image

icon-travel-2 ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง

พฤศจิกายน 9, 2023
แชร์ :

ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก (玉龙雪山) เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ช่านจึโต่ว (扇子陡) มีความสูง 5,596 เมตร (18,360 ฟุต)

ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามทางธรรมชาติ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน เทือกเขาแห่งนี้มียอดเขาสูงตระหง่านเรียงรายกันเป็นแนวยาว ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ทัศนียภาพโดยรอบเทือกเขาแห่งนี้มีความสวยงามและหลากหลาย ทั้งป่าไม้ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบ

ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกปกคลุมทั่วเทือกเขา ทำให้เกิดความสวยงามอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น

ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูเขาหิมะมังกรหยก

  • สวนหย่อมที่สระมังกรดำ(黑龙潭公园) เป็นจุดชมวิวเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองลี่เจียง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเทือกเขาแห่งนี้ได้อย่างเต็มตาจากสวนแห่งนี้
  • น้ำตกปิงเอ๋อ (冰瀑) เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำตกแห่งนี้จะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น
  • หมู่บ้านโมโกะ (摩梭村落) เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าโมโกะ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของมณฑลยูนนาน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าโมโกะได้ที่หมู่บ้านแห่งนี้
น้ำตกปิงเอ๋อ 
น้ำตกปิงเอ๋อ

การเดินทาง

ภูเขาหิมะมังกรหยกตั้งอยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 50 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวชมความงามของเทือกเขาแห่งนี้ได้หลายวิธี ทั้งการขับรถ นั่งรถบัส หรือนั่งรถไฟ

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ภูเขาหิมะมังกรหยกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกปกคลุมทั่วเทือกเขา ทำให้เกิดความสวยงามอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก นักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้พร้อม


บทความที่เกี่ยวข้อง