logo
image

icon-travel-2 พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

สิงหาคม 24, 2023
แชร์ :

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) เป็นที่ประทับหลักของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เขตชิโยดะ กรุงโตเกียว พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของปราสาทเอโดะ ซึ่งเป็นที่พำนักของโชกุนโทคุงาวะมาเป็นเวลากว่า 250 ปี ในช่วงการปฏิรูปเมจิในปี ค.ศ. 1868 โชกุนโทคุงาวะถูกโค่นล้ม จักรพรรดิถูกฟื้นฟูอำนาจ และพระราชวังอิมพีเรียลก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของปราสาทเอโดะ

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)
พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนสาธารณะภายในพระราชวังได้ฟรี แต่ไม่สามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของพระราชวังได้ ยกเว้นพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีเปลี่ยนรัชกาล พิธีฉลองปีใหม่ และพิธีสวนฤดูใบไม้ผลิ

พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)
พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace)

พระราชวังอิมพีเรียลเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น


บทความที่เกี่ยวข้อง