logo
image

icon-travel-2 เมืองโบราณหวงหลงซี

เมืองโบราณหวงหลงซี

เมษายน 30, 2024
แชร์ :

เมืองโบราณหวงหลงซี

เมืองโบราณหวงหลงซี
เมืองโบราณหวงหลงซี

เมืองโบราณหวงหลงซี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปี เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม และได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำฉีชุย”

เมืองโบราณหวงหลงซี
เมืองโบราณหวงหลงซี

เมืองโบราณหวงหลงซีมีชื่อเสียงโด่งดังจากถนนโบราณ สถาปัตยกรรมโบราณ วัดวาอาราม และทิวทัศน์ที่สวยงาม ถนนโบราณของเมืองปูด้วยหินก้อนใหญ่เรียงรายไปด้วยร้านค้าแผงลอยที่ขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง และงานฝีมือท้องถิ่น สถาปัตยกรรมโบราณของเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีบ้านเรือนสไตล์ราชวงศ์ชิง วัดโบราณ และศาลเจ้ามากมาย

เมืองโบราณหวงหลงซี
เมืองโบราณหวงหลงซี

วัดที่โด่งดังที่สุดในเมืองโบราณหวงหลงซีคือวัดกู่หลง วัดเจียง และวัดเชียวหยิน วัดเหล่านี้ล้วนมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นทางศาสนาที่สำคัญมากมาย

วัดกู่หลง

วัดกู่หลง  ตั้งอยู่ในเมืองโบราณหวงหลงซี  มณฑลเสฉวน ประเทศจีน  เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี  วัดนี้เคยเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในมณฑลเสฉวน  และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นทางศาสนาที่สำคัญมากมาย

 

วัดกู่หลง  ได้รับการบูรณะและขยายใหญ่หลายครั้งในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา  อาคารปัจจุบันของวัดส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

วัดเจียง

วัดเจียง ตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองโบราณหวงหลงซี มณฑลเสฉวน ประเทศจีน  เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี  โด่งดังจากสถาปัตยกรรมอันงดงาม  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  และบรรยากาศอันเงียบสงบ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติให้มาเยือนอยู่เสมอ

 

วัดเชียวหยิน

วัดเชียวหยิน  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณหวงหลงซี  มณฑลเสฉวน ประเทศจีน  เป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี  โด่งดังจากพระพุทธรูปหยกขาว  สถาปัตยกรรมอันงดงาม  และบรรยากาศอันเงียบสงบ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติให้มาเยือนอยู่เสมอ

 

เมืองโบราณหวงหลงซี ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะแม่น้ำฉีชุยที่ไหลผ่านใจกลางเมือง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมแม่น้ำ ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโบราณ หรือเดินเล่นบนทางเดินริมแม่น้ำ

 

เมืองโบราณหวงหลงซี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม


บทความที่เกี่ยวข้อง