logo
image

icon-travel-2 ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของอดีตอันรุ่งเรือง

ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของอดีตอันรุ่งเรือง

กุมภาพันธ์ 20, 2024
แชร์ :

ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน
สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของอดีตอันรุ่งเรือง

ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน
ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน

เมืองซีอาน เมืองหลวงโบราณของจีน เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน หนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้คือ ป้อมปราการเมืองซีอาน หรือ กำแพงเมืองซีอาน กำแพงโบราณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยืนหยัดตระหง่านมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ป้อมปราการแห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันทรงพลังของอดีตอันรุ่งเรืองของจีน สะท้อนให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดทางสถาปัตยกรรม ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และพลังอำนาจของจักรวรรดิในอดีต

กำแพงเมืองซีอาน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล – 220 ค.ศ.) โดยใช้ดินอัดเป็นวัสดุก่อสร้าง ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง (1368-1644) จักรพรรดิหงหวู่ได้ทำการบูรณะและขยายกำแพงเมืองใหม่ โดยใช้อิฐแทนดินอัด กำแพงที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีความยาว 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร หนา 15-18 เมตร ประกอบด้วยประตูเมือง 4 ประตู และหอคอย 84 แห่ง

ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน
ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน

กำแพงเมืองซีอาน มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเมืองจากการรุกรานของศัตรูในอดีต กำแพงสูงใหญ่และหนา ประกอบไปด้วยระบบป้องกันที่ซับซ้อน ช่วยให้เมืองซีอานรอดพ้นจากภัยคุกคามมากมาย ตลอดจนรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเมืองไว้ได้

ปัจจุบัน ป้อมปราการเมืองซีอาน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเยือนเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงโบราณแห่งนี้ บนกำแพงมีเส้นทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วยให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซีอานได้อย่างสวยงาม

ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน
ป้อมปราการแห่งเมืองซีอาน

การเดินบนกำแพงเมืองซีอาน เปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปสู่ยุคอดีต นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศอันเก่าแก่ ชมสถาปัตยกรรมโบราณ เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจีน

ป้อมปราการเมืองซีอาน ไม่ได้เป็นเพียงแค่กำแพงเมืองโบราณ แต่เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ

ป้อมปราการเมืองซีอาน ยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของเมืองซีอาน การท่องเที่ยวบนกำแพงเมืองสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคส่วน

นอกจากนี้ ป้อมปราการเมืองซีอาน ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ของชาวจีน กำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ยืนหยัดผ่านกาลเวลา เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังอำนาจ ความเฉลียวฉลาด และความมุ่งมั่นของบรรพบุรุษ

ป้อมปราการเมืองซีอาน สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก กำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ เป็นสมบัติล้ำค่าของโลก และควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และชื่นชม

 

Sanook Holiday มีโปรแกรม ทัวร์จีน ให้เลือกมากมาย
โทร. 02-005-6701  hotline: 086-351-5437
Line id : @sanookholiday


บทความที่เกี่ยวข้อง