logo
image

icon-travel-2 หอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส

หอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส

กุมภาพันธ์ 2, 2024
แชร์ :

หอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส

หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย หอไอเฟลตั้งชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล สถาปนิกและวิศวกรชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้

หอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส
หอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส

หอไอเฟลมีความสูงกว่า 300 เมตร (1,083 ฟุต) มีความสูงพอ ๆ กับอาคารสูง 81 ชั้น และเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างที่สูงที่สุดในกรุงปารีส มีฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดได้ด้านละ 125 เมตร (410 ฟุต) ในช่วงแรกของการก่อสร้าง หอไอเฟลได้สร้างสถิติในการเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแซงหน้าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งครองสถิตินี้มายาวนานกว่า 41 ปีจนกระทั่งตึกไครส์เลอร์ก่อสร้างแล้วเสร็จใน ค.ศ. 1930 หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างแรกของโลกที่มีโครงสร้างความสูงเกินกว่า 200 เมตร และ 300 เมตร ในปัจจุบันหอไอเฟลมีความสูงมากกว่าตึกไครส์เลอร์ประมาณ 5.2 เมตร (17 ฟุต) เนื่องจากการวางโครงสร้างของเสาอากาศกระจายเสียงใน ค.ศ. 1957 และหากไม่นับรวมเสาอากาศ ปัจจุบันหอไอเฟลถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในฝรั่งเศสรองจากสะพานมีโย

หอไอเฟล (Eiffel Tower)
หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้างหลักในงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ. 1889 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส การก่อสร้างหอไอเฟลใช้เวลาเพียง 2 ปี 2 เดือน โดยมีแรงงานกว่า 3,000 คน ร่วมก่อสร้าง

หอไอเฟลมีโครงสร้างเป็นเหล็กกล้าทั้งหมด ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเหล็กจำนวน 18,038 ชิ้น และตะปูจำนวน 2,500,000 ชิ้น หอคอยแห่งนี้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยมีการทาสีใหม่ทั้งหมดทุกๆ 7 ปี ใช้สีเหลืองอมน้ำตาลจำนวน 60 ตัน

หอไอเฟล (Eiffel Tower)
หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟลแบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และ 2 สามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยใช้ลิฟต์หรือบันได ส่วนชั้นที่ 3 สามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยใช้ลิฟต์เท่านั้น

  • ชั้นที่ 1 : สูงจากพื้น 57 เมตร เป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และคาเฟ่ ตั้งอยู่รอบพื้นที่ตรงกลางที่กั้นด้วยกระจกใส โดยรอบด้าน สามารถมองทะลุลงไปเห็นด้านล่างอย่าแจ่มชัด
  • ชั้นที่ 2 : สูงจากพื้น 115 เมตร เป็นที่ตั้งของร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดชมวิว 360 องศา บนชั้นนี้มีจุดชมวิวที่เรียกว่า “ระเบียงชมวิว” (Observation Deck) ซึ่งสามารถมองเห็นวิวเมืองปารีสได้อย่างชัดเจน
  • ชั้นที่ 3 : สูงจากพื้น 276 เมตร เป็นที่ตั้งของจุดชมวิวสูงสุดของหอไอเฟล บนชั้นนี้มีจุดชมวิวที่เรียกว่า “ระเบียงชมวิวที่สูงที่สุด” (Highest Observation Deck) ซึ่งสามารถมองเห็นวิวเมืองปารีสได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

หอไอเฟลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของโลก โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 7 ล้านคน หอคอยแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรืองของกรุงปารีส และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

หอไอเฟล (Eiffel Tower)
หอไอเฟล (Eiffel Tower)

หอไอเฟลมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงปารีส โดยหอคอยแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงรับรอง และงานแสดงสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ หอไอเฟลยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะและภาพยนตร์ต่างๆ มากมาย

ในปัจจุบัน หอไอเฟลยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน หอคอยแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรืองของยุคอุตสาหกรรมอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง