logo
image

icon-travel-2 ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

เมษายน 8, 2024
แชร์ :

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
สถานที่รำลึกถึงวีรบุรุษแห่งยุค

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ อู่โหวสือ (武侯祠) ตั้งอยู่ในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษผู้โด่งดังจากวรรณกรรมจีนอันเลื่องชื่อเรื่อง “สามก๊ก”

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

ประวัติความเป็นมา

ศาลเจ้าสามก๊กสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 223 ในรัชสมัยของจักรพรรดิ์เล่าเสี้ยน กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งจ๊กก๊ก เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาโกศบรรจุพระศพของ ขงเบ้ง หรือ จูเก๋อเลี่ยง มหาเสนาบดีผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด

ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)
ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine)

ต่อมาในปี ค.ศ. 618 ศาลเจ้าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยจักรพรรดิ์ถังไท่จง และได้รับการขยายเพิ่มเติมในสมัยราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง

สิ่งก่อสร้างภายในศาลเจ้า

ศาลเจ้าสามก๊กประกอบไปด้วยอาคารและโบราณสถานหลายแห่ง ดังนี้

  • ประตูหลัก: ประดับด้วยป้ายหินขนาดใหญ่ที่จารึกตัวอักษรสีทองว่า “อู่โหวสือ”
  • หอประชุม: เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของ เล่าปี่ กษัตริย์องค์แรกแห่งจ๊กก๊ก ขงเบ้ง มหาเสนาบดีผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญา และ กวนอู ขุนพลผู้กล้าหาญ
  • หอจูเก๋อเลี่ยง: เป็นที่เก็บรักษาโกศบรรจุพระศพของขงเบ้ง
  • หอเก้าเสือ: เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นขุนพลเอกของจ๊กก๊กทั้ง 9 คน
  • สวน: ประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้และโบราณวัตถุต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง