logo
image

icon-travel-2 วัดแชกงหมิว ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

วัดแชกงหมิว ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

มกราคม 12, 2024
แชร์ :

วัดแชกงหมิว ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองเกาลูน (Kowloon) ประเทศฮ่องกง เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฮ่องกง เป็นที่สักการะของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะชาวจีนและชาวฮ่องกงเอง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงแชกง (Che Kung) หรือแชกงหมิว (Che Kung Miu) ซึ่งเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty)

วัดแชกงหมิว ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง
วัดแชกงหมิว ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งฮ่องกง

ประวัติของวัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 โดยกลุ่มชาวจีนที่อพยพมายังฮ่องกงจากหมู่บ้านซ่าถิ่น (Sai Tsin) ทางตอนเหนือของจีน หมู่บ้านแห่งนี้เล่าขานกันมาว่าเคยถูกโจรสลัดปล้นหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านรอดพ้นจากการปล้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของแชกง ชายชราผู้ทรงพลังที่ปรากฏตัวขึ้นในยามคับขัน ชาวบ้านจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อสักการะแชกง และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น

องค์แชกง (เชกุง เหย่ เหย)
องค์แชกง (เชกุง เหย่ เหย)

วัดแชกงหมิวตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ภายในวัดมีอาคารต่างๆ หลายหลัง อาคารหลักของวัดคืออาคารแชกงหมิว (Che Kung Miu) เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นแชกงขนาดใหญ่ อาคารนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1993

กังหันลมศักดิ์สิทธิ์

สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนวัดแชกงหมิวมากที่สุดคือ กังหันลมทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์ 4 ใบ ที่ตั้งอยู่ภายในวัด กังหันลมเหล่านี้มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ แต่ละใบมีจารึกอักขระจีนที่สื่อความหมายที่แตกต่างกัน ใบแรกหมายถึง “เดินทางปลอดภัย” ใบที่สองหมายถึง “สุขภาพแข็งแรง” ใบที่สามหมายถึง “ความสำเร็จ” และใบที่สี่หมายถึง “โชคลาภ”

กังหันลมศักดิ์สิทธิ์
กังหันลมศักดิ์สิทธิ์

นักท่องเที่ยวนิยมมาหมุนกังหันลมศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรต่างๆ ตามความหมายของใบกังหันลม เชื่อกันว่าการหมุนกังหันลมกลับทิศจะช่วยให้พรนั้นๆ สัมฤทธิ์ผล

ความเชื่อและความศรัทธา

วัดแชกงหมิวเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญต่อชาวจีนและชาวฮ่องกง เป็นที่สักการะของคนทุกชนชั้น ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนเชื่อว่าแชกงเป็นผู้มีบุญบารมีสูง สามารถประทานพรและช่วยให้พ้นภัยได้

วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว

ในแต่ละปีจะมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสักการะแชกงที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนต่างเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ผู้คนจะเดินทางมาสักการะแชกงเพื่อขอพรให้ครอบครัวและตนเองมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต

ความสำคัญของวัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิวเป็นศาสนสถานที่สำคัญของฮ่องกง เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อแชกง ในแต่ละปีจะมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาสักการะแชกงที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก วัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาและการท่องเที่ยว

วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว

นอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ว วัดแชกงหมิวยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกด้วย อาคารต่างๆ ภายในวัดสร้างขึ้นด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจึงจะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณควบคู่ไปกับการปฏิบัติศาสนกิจ

หากมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนฮ่องกง อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะแชกงที่วัดแชกงหมิว เพื่อขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต


บทความที่เกี่ยวข้อง