logo
image

icon-travel-2 สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

พฤศจิกายน 6, 2023
แชร์ :

สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)
สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

สระน้ำมังกรดำ (เฮยหลงถัน) เป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะยู้วฉวน เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน สระน้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 750 เมตร กว้าง 210 เมตร และลึก 4.6 เมตร น้ำในสระมีสีมรกตใสสะอาด สามารถมองเห็นพืชใต้น้ำได้อย่างชัดเจน สระน้ำมังกรดำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลี่เจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2538

สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)
สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

สระน้ำมังกรดำมีตำนานเล่าขานกันว่า ในอดีตมีมังกรดำอาศัยอยู่ในสระน้ำแห่งนี้ ผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่ามังกรดำเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ คอยปกปักรักษาเมืองลี่เจียงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในปัจจุบัน สระน้ำมังกรดำยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวท้องถิ่น ผู้คนมักมาสักการะบูชามังกรดำเพื่อขอพรให้ชีวิตมีสุขสงบ

สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)
สระน้ำมังกรดำ (Black Dragon Pool)

นอกจากความสวยงามของสระน้ำแล้ว สวนสาธารณะยู้วฉวนยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว้ด้วยกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมสวนสาธารณะและชื่นชมความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่


บทความที่เกี่ยวข้อง