logo
image

icon-travel-2 เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน สิบสองปันนา

เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน สิบสองปันนา

เมษายน 3, 2024
แชร์ :

เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน สิบสองปันนา

เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ประเทศจีน เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยลื้อและไทยเข้าด้วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของโครงการนี้คือ เจดีย์ทองคำใหญ่ หรือ เจดีย์ศากยมุนี

เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

เจดีย์ทองคำใหญ่มีฐานกว้าง 54 เมตร สูง 99 เมตร ประกอบด้วย 9 ชั้น

  • ชั้นแรกเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ
  • ชั้นสองเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  • ชั้นสามถึงชั้นแปดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
  • ชั้นเก้าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เจดีย์ทองคำใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อ ผนังภายนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองอร่าม บนยอดเจดีย์มีฉัตร 9 ชั้น

เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง
เจดีย์ทองคำใหญ่ เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

เจดีย์ทองคำใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของสิบสองปันนา ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชม นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองเชียงรุ่งและแม่น้ำโขงจากบนยอดเจดีย์ได้

ความหมายของเจดีย์ทองคำใหญ่

เจดีย์ทองคำใหญ่มีชื่อภาษาจีนว่า 金塔九重十二景 (jīn tǎ jiǔ chóng shí’èr jǐng) ซึ่งมีความหมายว่า “เจดีย์ทองคำ 9 ชั้น 12 สถานที่”

  • “เจดีย์ทองคำ” หมายถึง เจดีย์ที่มีสีทองอร่าม
  • “9 ชั้น” หมายถึง 9 สวรรค์ในคติพุทธศาสนา
  • “12 สถานที่” หมายถึง 12 สถานที่สำคัญในพระพุทธประวัติ

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียงได้หลายวิธี ดังนี้

  • ทางรถยนต์: ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่
  • ทางรถบัส: มีรถบัสจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเชียงรุ่ง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
  • ทางเครื่องบิน: มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังเมือง景洪 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 


บทความที่เกี่ยวข้อง