logo
image

icon-travel-2 วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

มกราคม 15, 2024
แชร์ :

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

วัดอาม่า (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของเกาะมาเก๊า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 โดยผสานความเชื่อทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และคติความเชื่อพื้นบ้านเข้าด้วยกัน ทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2005 และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์
วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

วัดอาม่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาเจ้าแม่มาจูหรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล ซึ่งชาวประมงชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เล่ากันว่าในสมัยโบราณ ชาวประมงชาวจีนมักเดินทางผ่านบริเวณที่ตั้งของวัดในปัจจุบันเพื่อไปหาปลา เมื่อเดินทางถึงบริเวณนี้ พวกเขามักจะเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินและคอยนำทางพวกเขาให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย ชาวประมงจึงเชื่อว่าหญิงชราผู้นี้คือเทพธิดาเจ้าแม่มาจู จึงช่วยกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานและสักการะ

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์
วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม

วัดอาม่าเป็นวัดจีนแบบผสมผสาน ประกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมาย เช่น ประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) แต่ละอาคารล้วนมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่น

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์
วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

ประตูทางเข้าวัดเป็นประตูไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรตระการตา ด้านบนประตูมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้ากวนอิม และเทพเจ้าเจ้าแม่มาจู

ซุ้มประตูแห่งการรำลึกเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหิน ด้านหน้าซุ้มประตูมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ และด้านหลังซุ้มประตูมีจารึกประวัติความเป็นมาของวัด

วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์
วัดอาม่า มรดกโลกทางประวัติศาสตร์

หอสวดมนต์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในหอสวดมนต์มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่

หอแห่งความเมตตาเป็นอาคารที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าเจ้าแม่มาจู รูปปั้นเทพเจ้าเจ้าแม่มาจูที่ประดิษฐานในหอแห่งความเมตตานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ชาวมาเก๊ามักเดินทางมาสักการะขอพรจากเทพเจ้าเจ้าแม่มาจูเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

หอเจ้าแม่กวนอิมเป็นอาคารที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานในหอเจ้าแม่กวนอิมนี้มีความงดงามเป็นอย่างมาก ชาวมาเก๊ามักเดินทางมาสักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

ศาลาเซิ้งเจ้าชานลินเป็นศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ มากมาย ศาลาแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

คุณค่าทางวัฒนธรรม

วัดอาม่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของชาวมาเก๊า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของชาวมาเก๊าที่มีต่อเทพเจ้าต่างๆ โดยเฉพาะเทพธิดาเจ้าแม่มาจู วัดอาม่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของมาเก๊าที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเยี่ยมชม

นอกจากนี้ วัดอาม่ายังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมจีนในมาเก๊า สถาปัตยกรรมของวัดอาม่าผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมโปรตุเกส ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมาเก๊ากับประเทศโปรตุเกส

การอนุรักษ์

รัฐบาลมาเก๊าให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาวัดอาม่าเป็นอย่างมาก ได้มีการบูรณะและซ่อมแซมวัดอาม่าอยู่เป็นประจำ เพื่อให้วัดอาม่ายังคงความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

วัดอาม่าเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมของชาวมาเก๊า วัดอาม่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการมาเยือนมาเก๊า

แหล่งที่มา trueid.net/detail/ExJbwvWGNVqx


บทความที่เกี่ยวข้อง