logo
image

icon-travel-2 4 สังเวชนียสถาน ที่เที่ยวอินเดียห้ามพลาดของชาวพุทธทุกคน

4 สังเวชนียสถาน ที่เที่ยวอินเดียห้ามพลาดของชาวพุทธทุกคน

ตุลาคม 4, 2022
แชร์ :

4 สังเวชนียสถาน ที่เที่ยวอินเดียห้ามพลาดของชาวพุทธทุกคน

สำหรับประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอินเดียจึงไม่ควรพลาดกับการเยือน 4 สังเวชนียสถานเป็นอันขาด เปรียบเสมือนได้มีโอกาสเคารพสถานที่สำคัญซึ่งในสมัยพระพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยประทับต่างช่วงเวลาออกไป ใครอยากทัวร์อินเดียแสวงบุญจะขอแนะนำที่เที่ยวอินเดียเหล่านี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันเลย

4 สังเวชนียสถาน ที่เที่ยวอินเดียห้ามพลาดของชาวพุทธทุกคน

4 สังเวชนียสถาน ที่เที่ยวอินเดียตามแนวทางทัวร์แสวงบุญ

1. ลุมพินีวัน หรือ รุมมินเด

ที่เที่ยวอินเดียแห่งแรกคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลห่างจากชายแดนอินเดียออกไปราว 32 กิโลเมตร ได้รับการยกเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2540 เดิมทีสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ซึ่งระหว่างทางพระนางสิริมหามายาได้ทรงคลอดเจ้าชายสิทธัตถะที่นี่ หลังผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน ได้มีการสร้างอาราม เจดีย์ เสาศิลาจารึก และโบราณสถานสำคัญที่ขุดพบเจออีกเยอะมาก

ลุมพินีวัน หรือ รุมมินเด
ลุมพินีวัน หรือ รุมมินเด

2. พุทธคยา

ไปทัวร์อินเดียแบบแสวงบุญนี่คือไฮไลต์ห้ามพลาด อีกชื่อคือ “วัดมหาโพธิ์” ไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธนิกายไหนหากนึกถึงการแสวงบุญในอินเดียก็ต้องมาเยือนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จุดห้ามพลาดคือบริเวณต้นศรีมหาโพธิ์แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่น โดยเป็นต้นรุ่นที่ 4 ปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 และยังคงตั้งตระหง่านจนถึงปัจจุบันให้ได้ไปสัมผัส

พุทธคยา
พุทธคยา

3. ธัมเมกขสถูป สารนาถ

ท่องเที่ยวอินเดียกับ 4 สังเวชนียสถานกันต่อ โดยจุดนี้คือสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่บริเวณป่าอิสิปตมฤคทายวัน ซึ่งปัจจุบันคือรัฐอุตระ ตามประวัติในอดีตเมื่อพระองค์แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เสร็จสิ้น ก็ได้ทรงจำพรรษาและบอกกล่าวให้เหล่าปัญจวัคคีย์ได้เผยแพร่ธรรมที่ทรงเทศนากับชาวบ้าน

ธัมเมกขสถูป สารนาถ
ธัมเมกขสถูป สารนาถ

4. กุสินารา

ปิดท้ายด้วยการไปทัวร์อินเดียกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาโดยเป็นสถานที่ดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันตั้งอยู่รัฐอุตระ หลังพระองค์ทรงปรินิพพานแล้ว กาลเวลาผ่านไปจึงได้สร้างสถูปขนาดใหญ่นั่นคือ “มหาปรินิพพานสถูป” ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบันนี่ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญและยังเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งชาวพุทธได้ร่วมก่อสร้างไว้จำนวนมาก

กุสินารา
กุสินารา

ทั้งหมดนี้คือ 4 สังเวชนียสถานสำหรับคนที่ตามรอยทัวร์อินเดียแบบแสวงบุญไม่ควรพลาดเด็ดขาด มากไปกว่านั้นจริง ๆ แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอินเดียน่าสนใจอีกหลายแห่งมาก หากมีโอกาสต้องไม่พลาดเด็ดขาด ที่เที่ยวอินเดียทั้งในเมืองหลวงและเมืองรองต่าง ๆ ยอดฮิต สวยงาม น่าประทับใจ แถมยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่คนอื่นบอกกันหรือไม่


บทความที่เกี่ยวข้อง