logo
image

icon-travel-2 3 สถานที่สำคัญ แห่งประวัติศาสตร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

3 สถานที่สำคัญ แห่งประวัติศาสตร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

พฤศจิกายน 29, 2019
แชร์ :

1. พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี” มหาศรัทธาของชาวพม่า

พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า เป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริดปางมารวิชัยทรงเครื่องหน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง 12 ฟุต โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่งเมืองธรรมวดี แคว้นยะไข่ ซึ่งทรงศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ขึ้น แต่มาถึง พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าได้ไปตีเมืองยะไข่ และอัญเชิญพระพุทธมหามัยมุนีข้ามแม่น้ำอิรวดีมาประทับที่มัณฑะเลย์ ได้สำเร็จ ปัจจุบันองค์พระประดิษฐานอยู่ที่ “วัดมหามัยมุนี” ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพม่าเชื่อกันว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ นี่จึงเป็นต้นกำเนิดของพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ที่เจ้าอาวาสจะต้องจัดพิธีล้างหน้าแปรงฟันให้พระพุทธรูปทุกๆ วันในตอนเช้ามืด เพราะถือว่าท่านมีชีวิต มีลมหายใจ นับเป็นพิธีแห่งความศรัทธาหนึ่งเดียวที่สืบต่อกันมานับพันปีเลยคะ

ทองคำเปลวที่พุทธศาสนิกชนมีศรัทธามาปิดทองที่องค์พระพอกพูนมหาศาลจนพระวรกายอวบอ้วนมีตะปุ่มตะป่ำไปทั่ว พระมหามัยมุนีจึงถูกเรียกขานว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” หรือ “พระเจ้าเนื้อนิ่ม”

2.สะพานไม้อูเบ็ง

สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก สะพานทอดยาวแห่งนี้ มีความยาว 1,200 เมตร เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยเสาไม้สักเก่ามาสร้าง จำนวนพันกว่าต้น สร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวง จากอังวะ มายังอมรปุระจำนวน 1,208 ต้น เพื่อใช้ทำเป็นเสา สะพานมีอายุกว่า 200 ปี สะพานไม้อูเบ็ง ตัวสะพานทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ถือเป็นสะพานสัญจรไปมาของคนสองริมฝั่งแม่น้ำ เพราะตลอดทั้งวันเราจึงพบเห็นชาวบ้านเดินข้ามไปมาจากทั้งสองฝั่งได้ตลอดเวลา

นอกจากจะเดินบนสะพานไม้แล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้คือการนั่งเรือพาย ออกไปกลางทะเลสาป ช่วงเย็น ที่พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า นั่งเรือแจวเล็กๆที่ ชมพระอาทิตย์ตกแล้วชมวิวทิวทัศน์ ในตอนเย็นๆ ชาวต่างชาตินิยมมานั่งเรือชม พระอาทิตย์ตก ในทะเลสาบ หรือนั่งเล่นที่เก้าอี้หวายของร้านขายเครื่องดื่มริมทะเลทสาบ นอกจากมีบริการเครื่องดื่มแล้วยังมีปลาและกุ้งสดๆ จากทะเลสาบทอดร้อนๆ ขายอีกด้วย

3.ชเวนันดอว์ วิหารไม้สักทองอันงดงามแห่งมัณฑะเลย์

พระราชมณเฑียรทอง หรือวัดชเวนันดอร์ เป็นหนึ่งในอาคารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศพม่า แรกเริ่มเดิมทีนั้นอาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังอมรปุระ แต่เมื่อมีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองอมรปุระ มายังมัณฑะเลย์ อาคารนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในเขตของพระราชวังมัณฑะเลย์ในปี ค.ศ. 1857 ตามคำสั่งของพระเจ้ามินดง จากนั้นเมื่อพระเจ้ามินดงได้สวรรคตลงพระโอรสของพระองค์ก็ได้มีพระราชโองการให้ย้ายพระราชมณเฑียรทองออกจากเขตพระราชวังมัณฑะเลย์ มาตั้งในบริเวณที่ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อก่อตั้งเป็นเขตสังฆาวาส

ทัวร์พม่า


บทความที่เกี่ยวข้อง