logo
image

icon-travel-2 เที่ยวเชียงราย : โครงการหลวงผาตั้ง ตามรอยพระบาท

เที่ยวเชียงราย : โครงการหลวงผาตั้ง ตามรอยพระบาท

ธันวาคม 25, 2019
แชร์ :

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อยู่ใน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จากเดิมเป็นหน่อยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ภายหลังได้รับถวายฎีกาการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จากชาวบ้านหมู่บ้านผาตั้ง บ้านร่มฟ้า ผาหม่น และบ้านศิลาแดง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง มีการปรับพื้นที่่ภายในศูนย์ สำหรับวางแผนทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกผักและไม้เมืองหนาว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมแปลงผลสดของศูนย์ฯ และเกษตรกร เช่น บล็อคโคลี แรดิชชิโอ ถั่วลันเตาหวาน กะหล่ำม่วง ฯลฯ

★ ชมแปลงไม้ผล เช่น พีช พลับ บ๊วย เคปกูสเบอร์รี่ ฯลฯ

★ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงรายเพราะมีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวสวยๆ ให้ชมอย่าง ทิวลิป และลิลลี่

★ ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง จีนยูนนาน เย้า

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ดอยผาตั้ง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เป็นจุดชมวิว ไทย-ลาว เป็นที่ชมทะเลหมอก และช่วงเดือนมกราคมจะมีต้นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระดอย) สีชมพูบานเต็มต้นตลอดสองข้างทาง
จุดชมวิวผาบ่อง (ประตูสยาม) โพรงหน้าผาเป็นรูขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านไปได้ ซึ่งจะเห็นวิวที่ราบและเทือกเขาของประเทศลาว

แผนที่และละเอียดเพิ่มเติม
การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ1152) ประมาณ 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020) 45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวง 1155) ประมาณ 17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร จากทางแยกขึ้นสู่ดอยผาตั้งประมาณ 1 กิโลเมตรจะมีทางแยกขวามือเข้าไปยังศูนย์ฯ ระยะทางประมาณ 500 เมตร รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร

ทัวร์ในประเทศไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง