logo
image

icon-travel-2 เมืองแห่งพลังศรัทธา ที่นี่ สกายน์

เมืองแห่งพลังศรัทธา ที่นี่ สกายน์

พฤศจิกายน 29, 2019
แชร์ :

หากมาถึงประเทศพม่า แน่นอนว่าสิ่งแรกที่นึกถึง ก็คือวัดวาอาราม ครั้งนี้เลยจะมาแนะนำเมืองสกายน์ เมืองที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีทั้งวัด, สถูป, เจดีย์, ถ้ำ ตลอดจนพุทธสถานต่างๆ มากมายกว่า 500 แห่ง และมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 5,000 รูป หากเปรียบเทียบกับบรรดาราชธานีเก่าในเขตมัณฑะเลย์ ไม่ว่าจะเป็นเมืองอมรปุระ หรือ เมืองอังวะ เมืองแห่งนี้ถือว่ามีชีวิต ชีวาที่สุด ชาวพม่าส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อกันว่าเมืองสกายน์ คือเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อ จึงทำให้มีการสร้างโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างมากมายที่เมืองแห่งนี้ และได้ขนานนามว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนที่นี้ ไม่มีวันจาง

สะพานข้ามแม่น้ำอิระวดีจากเมืองมัณฑะเลย์ สู่ เมืองสกายน์

ใช้เวลาเดินทางจากมัณฑะเลย์ เพียงแค่ 30 นาที ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอิระวดี ไปนิดเดียวก็ถึง เมืองสกายน์อยู่ใกล้เนินเขาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร เมืองสกายน์เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในระยะ เวลาสั้น ๆ เพียง 59 ปีเท่านั้น โดยประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู้ที่เมืองสกายน์ ภายหลังมีการช่วงชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

เปลี่ยนขึ้นรถเล็ก เพื่อขึ้นเขาสกายน์ฮิลล์

เขาสกายน์ฮิลล์ วัดซุนอูพอนยาชิน (Soon U Ponnya Shin Pagoda)

เขาสกายน์มีความสูง 240 เมตร บางช่วงเป็นทางลาดชัน แต่มีถนนปูน รถขึ้นไปด้านบนได้ ใช้เวลาเพียงแค่ 10 นาที ก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้ จากนั้นก็มีทางบันไดทอดยาวขึ้นด้านบนไปที่ วัดซุนอูพอนยาชิน (Soon U Ponnya Shin Pagoda) สามารถไปไหว้สักการะทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต วัดนี้มียอดเจดีย์ สูงถึง 29 เมตร ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดินชมวิวได้รอบวัด บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวของเมือง นอกจากจะเห็นวิวของแม่น้ำอิระวดีที่สวยงดงามแล้ว มองลงมาก็จะเห็นเหล่าวัดและเจดีย์มากมายในบริเวณเขาสกายน์แห่งนี้ ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง เพราะจะเห็นเมืองโดยรอบ 360 องศาเลยค่ะ วิวที่เห็นบอกได้เลยว่าลองจากเมืองพุกาม ที่เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เมืองสกายน์แห่งนี้ก็ไม่แพ้กัน จะเห็นวิวที่เต็มไปด้วยวัด และเจดีย์มากมาย สวยงามยิ่งนัก

วัดกวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว

อีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาด วัดเจดีย์กองมูดอว์ (KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วัดเจดีย์นมสาว เนื่องจากรูปทรงเจดีย์ค่อนข้างแปลกตา คล้ายกับนมของหญิงสาว บ้างก็ว่าวัดซาลาเปา ก็คล้ายเหมือนกัน วัดแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร ทรงของเจดีย์คล้ายทรงครึ่งวงกลมคว่ำ เป็นศิลปะในแบบของชาวสิงหล ปัจจุบันตัวเจดีย์มีการบูรณะใหม่ ถูกทาให้เป็นสีทองทั้งหมดเพื่อความสวยงาม

ทัวร์พม่า


บทความที่เกี่ยวข้อง