logo
image

icon-travel-2 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเลย์ 23 – 27 ส.ค. 55

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเลย์ 23 – 27 ส.ค. 55

พฤศจิกายน 28, 2018
แชร์ :

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเลย์ 5 วัน 4 คืน >> 23 – 27 AUG 2012

เรียบเรียบและรูปภาพโดย : คุณตั้ม

วันแรกของการเดินทาง 23 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบิน Myanmar Airways ซึ่งเป็นสายการบินนานาชาติของพม่าครับ ถึงเวลาอันสมควร

19.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 332

ที่นั่งของเขาจะเป็น 3 – 3 > A – F

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เป็นสนามบินนานาชาติ ที่สายการบินทุกสายการบินจะมาลงที่นี้ ก่อนที่จะนั่งเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆ ของพม่า สายการบินที่มาพม่ามีหลายสายการบินให้ท่านเลือก ไม่ว่าจะเป็น แอร์เอเชีย

การบินไทย บางกอก แอร์เวย์ เป็นต้น

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมงครับ อย่าลืม !!ปรับเวลาของตัวเองให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับ)

รับประทานอาหารค่ำก่อนเข้าที่พัก ณ ภัตตาคาร PHAI LIN ลักษณะอาหาร รสชาติ คล้ายกับภาคเหนือบ้านเราเลยครับ

หลังจากอิ่ม อร่อยกับอาหารแล้ว ก็นำทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก MYANMARLIFE HOTEL เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาว อยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 10-15 นาที ครับ

ห้องพักคืนนี้ของเราจะเป็นแบบ Bungalow ครับ ระบบไฟฟ้าของพม่าเหมือนบ้านเรา 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

สามารถใช้ปัก 2 ขา ได้

*************************************************************

วันที่สองของการเดินทาง 24 สิงหาคม 2555 ย่างกุ้ง – พุกาม

“ มิงกาลาบา” เป็นคำทักทายของคนพม่าครับ แปลว่า สวัสดี สำหรับโปรแกรมวันนี้เราจะต้องตื่นเช้า นิดหนึ่งครับ เพราะเราจะต้อง นั่งเครื่องภายใน ไปยังพุกาม หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า ทำมัยเราไม่นั่งรถไป ราคาก็ถูกกว่าด้วย จริงๆ ก็มีรถไปนะครับ แต่เขาไม่นิยม กัน ขนาดคนพม่าเองยังไม่อยากนั่งรถไปเลย ด้วยถนนหนทางที่ลำบาก เราต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง ซึ่งถ้าเรานั่งเครื่อง ไป ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงกว่าๆ สะดวกและประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับ

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 143

ที่นั่ง เป็น 2 – 2 ครับ

เดินทางถึง เมืองพุกาม หรือ เมืองบะกัน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจ้าอะโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี กล่าวกันว่าในอดีต จำนวนเจดีย์มีมากกว่า 10,000 องค์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องทางศาสนาในพม่าเมื่อครั้งอดีต แม้เจดีย์เหล่านี้จะเสื่อมสลาบไปกับกาลเวลา ยังก็ยังมีหลงเหลือ ยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้ ด้วยที่พุกามเป็นเขตแห้งแล้ง ทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ จึงทำให้ เมืองพุกาม ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวทางด้สนประวัติศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ต่อมาเที่ยว เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดียสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆัง คว่ำ สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ แห่งนี้สร้างขึ้นโดย กษัตริย์อโนรธา (King Anawrahta) ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช ”จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุ มาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพำนักที่ตรงไหน ก็สร้าง เจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้น พระเจ้าอโนรธาก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้ว เสร็จสมบูรณ์ ในปี 1089

แวะเที่ยวชมบรรยากาศตลาดเช้าของคนพุกาม ที่ ตลาดเช้ายวงอู จะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้า นำของมาวางขายแบบแบกับพื้น ไม่ว่าจะเป็นผัก เสื้อผ้า หรือของสดต่างๆ มองดูแล้วได้บรรยากาศวิถีชีวิตแบบชนบทอย่างแท้จริง

ต่อมาเที่ยว เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดียสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆัง คว่ำ สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ แห่งนี้สร้างขึ้นโดย กษัตริย์อโนรธา (King Anawrahta) ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช” จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุ มาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพำนักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้น พระเจ้าอโนรธาก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้ว เสร็จสมบูรณ์ ในปี 1089

ชม วัดสัพพัญญู (ตั๊ดปยิ่นยูพยา) จัดเป็นวัดที่สูงที่สุดใน บะกัน สูงถึง 61 เมตร และถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมบะหม่า

แวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร RIVER VIEW บรรยากาศริมแม่น้ำอิระวดี ในอุทยานป่าไม้ของพุกาม

ภาพเขียนทราย สินค้า OTOP ของพุกาม

แวะรับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร RIVER VIEW บรรยากาศริมแม่น้ำอิระวดี ในอุทยานป่าไม้ของพุกาม

ช่วงบ่ายหลบแดด รออาหารย่อย มาที่หมู่บ้านทำเครื่องเขินในพุกาม ดูขั้นตอนต่างๆ ในการทำเครื่องเขินของชาวบ้าน พร้อมซื้อหาไปฝากและของที่ระลึก

ชม วัดมนูหะ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มหูหา กษัตริย์มหูหาทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติภพหน้า จึงนำเอาอัญมณี บางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี

วัดนันพญา เดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหา กษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธา กษัตริย์พม่า เลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ ภายในมีศิลปะนูนต่ำเรื่องทศชาติที่งดงาม สะท้อนอิทธิพลพราหมณ์ที่ปะปนกับพุทธศาสนาเถรวาทแบบมอญเอาไว้อย่างลงตัว

จากนั้น นำท่านชม วัดอนันดา (อนันดากู่พยา) โครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ในซุ้มพระมีพระพุทธรูปยืน สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ซุ้ม แทนองค์พระอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง

นำท่านชม เจดีย์ชเวซันดอ หนึ่งในพระพุทธสถานสามแห่งที่ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ในบะกัน สร้างขึ้นในปี 1057 และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเป่งนะกู่พยา (วัดพระพิฑเนศ) เพราะแต่เดิมเคยมีเทวรูปพระพิฑเนศประดิษฐานอยู่ตามมุมฐานทักษิณทั้ง 5 ชั้น ให้ท่านได้ ความงดงามของ ทะเลเจดีย์ และถือเป็นที่ๆเหมาะที่สุดกับการเก็บภาพความประทับใจได้เกือบทั่วเมืองพุกามเลยทีเดียว

จากนั้นให้ท่าน นั่งรถม้า ชมความงามของเมืองทะเลเจดีย์

รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร Nanda พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอก

****************************************************************************

วันที่สามของการเดินทาง 25 สิงหาคม 2555 พุกาม – มัณฑะเลย์

05.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม

07.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9009

08.20 น. ถึง เมืองมันฑะเลย์ ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศ ริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี เป็นเมืองหลวงสุดท้ายที่มีกัตริย์ปกครอง ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบอบพร้อมทั้งย้ายเมืองหลวงจากมัณฑะเลย์ไปอยู่ย่างกุ้งแทน ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่านำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ สู่ วัดพระมหามุนี (มหามุนิพยา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า

ทัวร์พม่า


บทความที่เกี่ยวข้อง