logo
image

icon-travel-2 ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

มกราคม 16, 2024
แชร์ :

ฮาลองเบย์ (H Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) เป็นอ่าวขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กว่า 1,969 เกาะ รูปร่างแปลกตามากมาย เรียงรายอยู่ทั่วบริเวณอ่าว ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2537

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร
ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

ชื่อของฮาลองเบย์ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า “อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง” ซึ่งมาจากตำนานเล่าขานว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กองทัพจีนยกทัพมาบุกเวียดนาม ชาวเวียดนามจึงขอความช่วยเหลือจากเทพเจ้า เทพเจ้าจึงส่งมังกรมาช่วยปกป้องดินแดนเวียดนาม โดยมังกรได้ดำดิ่งลงสู่ทะเลและปล่อยอัญมณีขึ้นมาเป็นเกาะต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพจีนเข้ามาโจมตีได้ ชาวเวียดนามจึงสามารถปกป้องดินแดนของตนไว้ได้สำเร็จ

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร
ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

ฮาลองเบย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรมยอดนิยมในการเที่ยวฮาลองเบย์ ได้แก่ การล่องเรือชมหมู่เกาะหินปูน ดำน้ำดูปะการัง ชมถ้ำหินปูน และเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร
ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

หมู่เกาะหินปูนในฮาลองเบย์มีรูปร่างแปลกตาแตกต่างกันไป มีทั้งเกาะที่มีรูปร่างคล้ายภูเขา เกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ เกาะที่มีรูปร่างคล้ายสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เกาะบางเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปชมได้ เช่น ถ้ำหินงอกหินย้อย ถ้ำที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ หรือถ้ำที่มีภาพเขียนโบราณ

ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร
ฮาลองเบย์ (Hạ Long Bay) อ่าวแห่งมังกร

ปะการังในฮาลองเบย์มีสีสันสวยงามหลากหลาย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้อย่างเพลิดเพลิน

หมู่บ้านชาวประมงในฮาลองเบย์ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเวียดนาม

ฮาลองเบย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจ จึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้ไปเยือนเวียดนาม

 


บทความที่เกี่ยวข้อง