logo
image

icon-travel-2 หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

กรกฎาคม 31, 2023
แชร์ :

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังของมหาวิหารปิซา ตั้งอยู่ในเมืองปิซา แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี หอเอนปิซาเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)
หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซา เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1173 ออกแบบโดยสถาปนิก บัญญาโน ปิซาโน (Bonanno Pisano) หอเอนปิซามี 8 ชั้น สูง 56.6 เมตร เดิมทีหอเอนปิซาไม่ได้เอน แต่หลังจากก่อสร้างไปได้เพียง 3 ชั้น หอเอนปิซาก็เริ่มเอนเนื่องจากฐานรากไม่แข็งแรง การก่อสร้างหอเอนปิซาหยุดชะงักไปหลายครั้งเนื่องจากสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง หอเอนปิซาจึงสร้างไม่เสร็จจนกว่าในปี ค.ศ. 1372

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)
หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซาเอนเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 4.1 เมตร ความเอียงของหอเอนปิซาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1990 หอเอนปิซาเอนเอียงไปจนเกือบจะล้ม รัฐบาลอิตาลีจึงทำการบูรณะหอเอนปิซาโดยการนำดินออกด้านหนึ่งของฐานราก หอเอนปิซาได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2001 ปัจจุบัน หอเอนปิซาเอนเอียงไปเพียง 3.9 เมตร

หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)
หอเอนปิซา (Leaning Tower of Pisa)

หอเอนปิซาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนมาเยี่ยมชมหอเอนปิซา หอเอนปิซาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปิซา และ ประเทศอิตาลี

 


บทความที่เกี่ยวข้อง