logo
image

icon-travel-2 ศูนย์ศิลปาชีพ (Artisans Angkor) : เที่ยวกัมพูชา

ศูนย์ศิลปาชีพ (Artisans Angkor) : เที่ยวกัมพูชา

กุมภาพันธ์ 6, 2020
แชร์ :

 

ประเทศกัมพูชานอกจากจะมี นครวัด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แล้วก็ยังมี ศูนย์ศิลปาชีพ Artisans Angkor เป็นศูนย์แสดงผลงานและสินค้า ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตเกี่ยวกับหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆของกัมพูชา ที่มูลนิธิ Artisans Angkor ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในบริเวณนี้ ศูนย์นี้ไม่เสียค่าเข้าชมและมีบริการนำชมฟรีในหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นศูนย์ศิลปาชีพทั่วไปที่มิได้มีอะไรจัดน่าสนใจพิเศษนัก แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดทริปไม่ให้มีแต่การชมโบราณสถาน

Artisan Angkor ก่อตั้งเมื่อปี 1992 ผลิตช่างฝีมือมาแล้วกว่า 900 คน เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกงานก่อสร้างให้กับเยาวชนชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ก่อนขยายการเรียนการสอนสู่งานหัตถศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวกัมพูชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส และสหภาพยุโรป นอกจากงานแกะสลักหินแล้ว ยังมีห้องเรียนงานจิตรกรรม งานแกะสลักไม้ งานเครื่องเงิน โดยเฉพาะงานทอไหมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอ่อนและสวยงาม ภายในนั้นจะมีห้องสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมงานฝีมือในด้านต่างๆ

แกะสลักหินทราย

ภาพวาดสีน้ำ

ทอผ้า

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพที่เสียมราฐ เป็นภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพียงมีอุปกรณ์อย่างการใช้ค้อน และสิ่ว ก็สามารถแกะสลักพระเกศาพระพุทธรูปจากหินทรายให้มีลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ไม่ต่างจากอดีต ที่ช่างแกะสลักหินจะชำนาญในการลงน้ำหนักให้เหมาะสมกับประเภทหินที่มีความอ่อนแข็งแตกต่าง ด้านในยังมี Workshop ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนั้นได้บริจาคแบ่งให้กับคนพิการและคนยากไร้

ทัวร์กัมพูชา


บทความที่เกี่ยวข้อง