logo
image

icon-travel-2 วัดเฉินก๊วก หรือ เจดีย์เฉินก๊วก มรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า

วัดเฉินก๊วก หรือ เจดีย์เฉินก๊วก มรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า

มกราคม 9, 2024
แชร์ :

วัดเฉินก๊วก หรือ เจดีย์เฉินก๊วก มรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า

วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Temple) หรือ เจดีย์เฉินก๊วก เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบตะวันตกของฮานอย ประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ลี (ศตวรรษที่ 6) โดยกษัตริย์เลนามเดอ เพื่ออุทิศให้กับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

วัดเฉินก๊วก
วัดเฉินก๊วก

วัดเฉินก๊วกเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับไทย ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ มากมาย เช่น พระอุโบสถ วิหาร หอระฆัง และศาลเจ้าแม่ทับทิม แต่ละอาคารล้วนมีความสวยงามและวิจิตรตระการตา

พระอุโบสถ

พระอุโบสถของวัดเฉินก๊วกเป็นอาคารทรงจีน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี ด้านหน้ามีซุ้มประตูทรงโค้ง ประตูและหน้าต่างประดับด้วยกระจกสี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิขนาดใหญ่

วัดเฉินก๊วก
วัดเฉินก๊วก

วิหาร

วิหารของวัดเฉินก๊วกเป็นอาคารทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ด้านหน้ามีซุ้มประตูทรงปราสาท ประตูและหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลัก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลวงพ่อโต และพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ

หอระฆัง

หอระฆังของวัดเฉินก๊วกเป็นอาคารทรงจีน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี ด้านหน้ามีซุ้มประตูทรงโค้ง ภายในมีระฆังขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิมของวัดเฉินก๊วกเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิม เทพธิดาแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวเวียดนามโดยทั่วไป

วัดเฉินก๊วก
วัดเฉินก๊วก

ประวัติวัดเฉินก๊วก

วัดเฉินก๊วกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ลี (ศตวรรษที่ 6) โดยกษัตริย์เลนามเดอ เพื่ออุทิศให้กับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุดคือในสมัยราชวงศ์หมิง (ศตวรรษที่ 14) โดยจักรพรรดิหมิงจูตี้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและวิหาร

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วัดเฉินก๊วกเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงฮานอย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและไทย

วัดเฉินก๊วกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2531

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดเฉินก๊วกตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น

  • ทะเลสาบตะวันตก
  • วัดกวานแถ่งห์
  • วัดโฮจิมินห์
  • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

การเดินทาง

วัดเฉินก๊วกตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอย สามารถเดินทางโดยเรือข้ามฟากจากท่าเรือใกล้กับทะเลสาบตะวันตก หรือโดยรถโดยสารประจำทางสาย 35 หรือ 46


บทความที่เกี่ยวข้อง