logo
image

icon-travel-2 วัดอูลันดานูบราตัน เที่ยวบาหลี

วัดอูลันดานูบราตัน เที่ยวบาหลี

ธันวาคม 30, 2019
แชร์ :

เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี มักได้พบภาพวัดแห่งนี้ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของบาหลี หรือตามนิตยสารท่องเที่ยวอยู่เสมอ เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเคารพต่อเทพีแห่งทะเลสาบ ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำ ริมทะเละสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย


บทความที่เกี่ยวข้อง